50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI
2019-01-25
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2019-01-14
  1. ul. K.I. Gałczyńskiego 20 Powierzchnia  użytkowa 54,96 m2
  2. ul. K.I. Gałczyńskiego 26 Powierzchnia  użytkowa 21,03 m2
Przetarg nieograniczony ustny - lokal mieszkalny
2019-02-22

SPÓŁDZIELNIA   MIESZKANIOWA  „BOLESŁAWIANKA”  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  USTNY  NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

w Nowej Wsi k/Zebrzydowej nr 11b/9 o  pow. użytk. – 52,39 m2

Przetarg  odbędzie się dnia  27.02.2019r. o godz. 1100    w siedzibie  Zarządu  Spółdzielni  przy ul. Gałczyńskiego 15.

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY