Drugi Przetarg na docieplenia budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  docieplenia budynków wraz z modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Podstawa i tryb postępowania zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada Konkurencyjności  zamówienie powyżej 50 tys. zł netto. Wartość zamówienia poniżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu” zgodnie z umową nr RPDS.03.03.01-02-134/16-00. 

Została wybrana do realizacji oferta złożona przez 
Zakład Modernizacyjno Budowlany "DELTA"
Adam Bednarczuk
ul. Dolne Młyny 54/2
59-700 Bolesławiec

za wynagrodzenien ofertowym w kwocie 1 850 000,00 zł brutto  

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020        

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

(628 kb)

unia