50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
2019-07-05

INFORMUJEMY IŻ KASY

1. PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 2 (ADM NR 4) W DNIACH 05.07-22.07 2019.
2. PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 6C (ADM NR 3) W DNIACH 05.07-21.07 2019. 

​BĘDĄ NIECZYNNE

Wpłaty można dokonywać w kasach przy ul. T.Jasińsiego 1a i przy ul. Gałczyńskiego 15

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
2019-01-14

ul. K.I. Gałczyńskiego 26 Powierzchnia  użytkowa 21,03 m2

PRZETARG NA DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
2019-07-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg w trybie negocjacji na wykonanie ocieplenia stropodachów wentylowanych w technologii wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej GRANROCK o grubości docelowej 20 cm oraz ocieplenia kominów w przestrzeni stropodachu płytami z wełny mineralnej twardej grubości 12 cm w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” przy ulicy Gałczyńskiego 2 abcd, Wańkowicza 7-9 w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 01.08.2019 r. do godziny 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY