PRZETARG NA DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg w trybie negocjacji na wykonanie ocieplenia stropodachów wentylowanych w technologii wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej GRANROCK o grubości docelowej 20 cm oraz ocieplenia kominów w przestrzeni stropodachu płytami z wełny mineralnej twardej grubości 12 cm w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” przy ulicy Gałczyńskiego 2 abcd, Wańkowicza 7-9 w Bolesławcu.

Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30.09.2019 r. 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z dokumentami, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 w Dziale Technicznym GZM pok. 2 tel. 75 644-61-85 Sekretariat Spółdzielni tel. 75 644-61-60 oraz drogą e-mailową: a.zajaczkowska@smbol.pl

Oferty należy składać do dnia 01.08.2019 do godz. 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 01.08.2019 o godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.