PRZETARG NA REMONT BALKONÓW

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Gałczyńskiego 62-72 w Bolesławcu.

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowy remont 30 sztuk balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gałczyńskiego 62-72 w Bolesławcu, obejmujący:

1. Remont posadzek z wykonaniem hydroizolacji na bazie wysokiej jakości czystych
    żywic poliuretanowych Weber Dry PUR System lub alternatywnie o podobnych
    parametrach technicznych.

2. Odnowienie wnęki balkonowej w tym: usunięcie tynków strukturalnych osłon   
     żelbetowych z ich wygładzeniem i pomalowaniem.

3. Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej wraz z obudowaniem bocznych
     wsporników żelbetowych (pow. zabudowy 2,0 m2) płytą aluminiową konstrukcyjną  
     alucobond (kompozyt kolor RAL do uzgodnienia).

Preferowany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2021.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 w Dziale Technicznym GZM pok. 2 tel. 75 644-61-85, Sekretariat Spółdzielni tel. 75 644-61-60 oraz drogą e-mailową:
a.zajaczkowska@smbol.pl

Oferty należy składać do dnia 22.09.2020 do godziny 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 22.09.2020 o godzinie 1100 w siedzibie Spółdzielni.

Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do  22.09.2020 do godziny 1030 lub przelać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166, przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni. Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Przetarg będzie przeprowadzony w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na roboty i usługi obowiązujący w Spółdzielni. Zgodnie z w/w Regulaminem Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i warunki zamówienia

pdf

Ogłoszenie i warunki zamówienia

(5 055 kb)