50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
WALNE ZGROMADZENIE 2022
2021-05-04

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE określonej uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Głosowanie odbywa się w terminie od 27 do 28 stycznia 2022r.

2021-06-18

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” informuje, że od dnia 21.06.2021  dostęp do biur Spółdzielni będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Wejście do biur będzie możliwe w maseczce i po dezynfekcji rąk.

Nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt  telefoniczny i mailowy.

W dalszym ciągu pisma prosimy umieszczać w skrzynkach korespondencyjnych na klatkach schodowych. 

Czynne kasy:

- przy ul. Tadka Jasińskiego 1a
  poniedziałek - piątek 715 - 1430  ( przerwa 1100-1115 ),

- przy ul. Gałczyńskiego 15
  poniedziałek - piątek 715 - 1430  ( przerwa 1100-1115 ),  

- przy ul. Starzyńskiego 6c
  poniedziałek, środa, piątek 715 - 1430  ( przerwa 1100-1115 ),

- przy ul. Małachowskiego 2  
   wtorek, czwartek 715 - 1430   ( przerwa 1100-1115 ). 

Pogotowie awaryjne działa bez zmian.

Wszystkie podejmowane działania podyktowane są ograniczaniem ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak również pracowników Spółdzielni. 

Liczymy na Państwa zrozumienie!   

 
2021-10-15

DZIESIĘĆ CIEPŁYCH PRZYKAZAŃ BY OBNIŻYĆ KOSZTY OGRZEWANIA

ZAŁATWIAJ SPRAWY ONLINE W URZĘDZIE SKARBOWYM
2021-07-06
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2020-07-02
 1. Położony w piwnicy przy ul. Małachowskiego 3/26. Powierzchnia  użytkowa 56,50 m2
NAGRYWANIE ROZMÓW
2021-04-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” informuje, że od dnia 17.04.2021 rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych znajduje się w odnośniku więcej lub w zakładce dokumenty 

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

E-mail: sm_bol@unisoft.com.pl
 

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
 2. Z-ca Prezesa ds. technicznych
  mgr inż. Mirosław Potocki
 3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk
RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Gęsikowska Marta
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Hetel Piotr  
 3. Sekretarz - Żytniak Maciej

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Burniak Maciej 
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Kulesza Roman
 3. Członek - Struś Danuta  
 1. Członek Rady Nadzorczej - Witaszczyk Jan  

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl

NAGRODY