UCHWAŁY

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2021

(312 kb)

w sprawie oddawania w dzierżawę terenów w celu ustawienia pojemników na odpady.

pdf

Uchwała nr 2/2021

(1 265 kb)

w sprawie zmiany procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

pdf

Uchwała nr 3/2021

(253 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali

pdf

Uchwała nr 4/2021

(61 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych

pdf

Uchwała nr 5/2021

(392 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej netto stawki odpisu na fundusz remontowy netto dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała nr 6/2021

(409 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych

pdf

Uchwała 7/2021

(329 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2-2c.

pdf

Uchwała nr 8/2021

(27 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2021 rok.