Rada nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
    Gęsikowska Marta
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    Hetel Piotr  
  3. Sekretarz - Żytniak Maciej

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    Burniak Maciej 
  2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
    Kulesza Roman
  3. Członek - Struś Danuta  
  1. Członek Rady Nadzorczej - Witaszczyk Jan

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl