Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 8 sierpnia 2010 roku

Na posiedzeniu podjęto Uchwały nr 26-30/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).