Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 października 2010 roku

Na posiedzeniu podjęto Uchwały nr 48-50/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 51/2010

(114 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2011 rok.

pdf

Uchwała nr 52/2010

(265 kb)

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego.

pdf

Uchwała nr 53/2010

(104 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.

pdf

Uchwała nr 54/2010

(203 kb)

w sprawie zmiany uchwały nr 47/2010

pdf

Uchwała nr 55/2010

(109 kb)

w sprawie opłaty za malowanie klatki schodowej