50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
Zmiana Uchwały w sprawie inicjatyw lokatorskich.
2018-08-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka" w Bolesławcu informuje, że w dniu 08.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjeła uchwałę nr 21/2018 w sprawie procedur przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich. Straciła moc Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej www.smbol.pl lub w Administracji Osiedla.

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY