WAŻNA INFORMACJA

ZGŁOSZENIE AWARII PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI
W dni robocze  w godzinach                  1500-2100
W dni wolne od pracy w godzinach        700-2100
Awarie hydrauliczne     665-996-922
Awarie elektryczne       693-393-138