PLAC ZABAW- NIVEA

Pomysł firmy ”NIVEA” okazał się strzałem w dziesiątkę.

W ramach konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” firma NIVEA  ufundowała 100  placów zabaw dla dzieci w całym kraju.

Zadaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu było zgłoszenie lokalizacji placu zabaw w konkursie oraz nagłośnienie i mobilizacja Społeczności miasta Bolesławiec do klikania codziennie na zgłoszoną lokalizację przy ul. Staroszkolnej 6.

Akcja nie miałaby szans powodzenia gdyby nie ogromne zaangażowanie pracowników Spółdzielni, a w szczególności pracowników administracji  osiedla nr 2 ul. Gałczyńskiego 15 - Pani Urszuli Kucharskiej i Pana Franciszka Bartos, którzy mobilizowali mieszkańców do głosowania, a także zwrócili się o wsparcie do Dyrektorów szkół znajdujących się na terenie Osiedla Piastów tj.: Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu, a także Przedszkola Publicznego nr 1 i Osiedlowej Przychodni Lekarskiej. Nie ominęli również Proboszcza parafii Chrystusa Króla, ks. Józefa Gołębiowskiego.W tym miejscu chcieliśmy wszystkim gorąco podziękować za wspólny udział w kursie i „wyklikanie” w II  jego turze placu zabaw dla NASZYCH  DZIECI.Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pani Genowefy Bogaczewicz Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Bolesławiec, która poinformowała nas o możliwości udziału w takim konkursie.

Plac zabaw jest ogólnie dostępny i mogą korzystać z niego nie tylko dzieci zamieszkujące w zasobach Spółdzielni, ale również dzieci mieszkające w pobliżu i nie tylko.

 

 

Serdeczne dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób

zaangażowali się w promowanie naszej lokalizacji w konkursie.

 

 

 

 

PLAC ZABAW
PLAC ZABAW
PLAC ZABAW
PLAC ZABAW
DYPLOM
PLAC ZABAW
PLAC ZABAW
PLAC ZABAW
PLAC ZABAW