Przetarg na wykonanie docieplenia szczytów budynków.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie docieplenia szczytów budynków: zadania nr I przy ul.: Kleeberga 3-5, Kleeberga 7-9-11, Kleeberga 13-15, zadania nr II przy ul. Kosiby 20-22-24, Kosiby 26-28, Kosiby 30-32-34, zadania nr III przy ul. Jezierskiego 30 i Jezierskiego 40. 

Preferowany termin realizacji zamówienia do 29 marca 2019 r. 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pok. 6 tel. 75 644-61-87 Sekretariat Spółdzielni tel. 75 644-61-60 lub do pobrania ze strony internetowej www.smbol.pl 

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 26.10.2018 o godz. 1030  w siedzibie Spółdzielni.

Wadium w wysokości wynikającej z warunków zamówienia należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do 26.10.2018 do godziny 930 lub przelać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166, przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni.

Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Pliki do pobrania:

Warunki zamówienia

pdf

Ogłoszenie i warunki zamówienia

(362 kb)