50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
WALNE ZGROMADZENIE 2020
2020-07-06

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE  w sprawie podjęcia  uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków.

Głosowanie odbywa się w terminie od 7 do 28 lipca 2020r.

PRZETARG NA REMONT I BUDOWĘ DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW
2020-07-02

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu, ul. K. I. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont i budowę nawierzchni dróg, chodników i parkingów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 436,87 m2.

   Oferty należy składać do dnia 16.07.2020 do godz. 900  w sekretariacie Spółdzielni

 

 
PRZETARG NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
2020-06-22

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na remont  pokrycia dachowego papą aktywowaną  Extra Wentylacja Top 5.2 Szybki Syntan SBS z zabezpieczeniem wierzchniej warstwy pokrycia lakierem Silver Primer Szybki Lakier SBS z remontem kominów nad połacią dachu, dociepleniem kominów w przestrzeni  stropodachu  dociepleniem stropodachu o grubości docelowej  20 cm metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej na budynkach mieszkalnych przy ulicy: Jana Pawła II 21-26, Jana Pawła II 26AB, Starzyńskiego 13-17, Starzyńskiego 4 AB Staroszkolna 7 AB w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 09.07.2020 do godz. 1500  za pośrednictwem Poczty Polskiej, usług kurierskich lub osobiście w Sekretariacie Spółdzielni.

OFERTY PRACY
2019-12-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje pracę na stanowiskach:

  1. Specjalista ds. GZM - Inspektor Nadzoru
  2. Majster Administracji Osiedla
  3. Konserwator ogólny - Spawacz
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2020-07-02
  1. Położony w piwnicy przy ul. K.I.Gałczyńskiego 24. Powierzchnia  użytkowa 21,33 m2
  2. Położony w przyziemiu ul. Konstytucji 3 Maja 23/26. Powierzchnia  użytkowa 25,00 m2
  3. Położony w przyziemiu ul. Konstytucji 3 Maja 11/26. Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2
GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY