LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „BOLESŁAWIANKA” W  BOLESŁAWCU  PRZY  UL.  K.I. GAŁCZYŃSKIEGO  15  INFORMUJE,

ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOW 

Położony w piwnicy przy ul. K.I.Gałczyńskiego 26. Powierzchnia  użytkowa 21,03 m2

Branża i funkcja lokalu dowolna ( z wyłączeniem branży uciążliwej dla lokatorów).

 Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny GZM przy  ul. Gałczyńskiego 15  pokój nr 4 od godz.730  do 1400 tel. 75 644-61-89.