INFORMACJA ZARZĄDU

 I N F O R M A C J A
 
    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że odpłatne usługi świadczone przez pracowników Spółdzielni nie będą wykonywane kosztem robót na rzecz mieszkańców zasobów spółdzielczych.  W pierwszej kolejności realizowane będą wszelkie prace na rzecz mieszkańców zasobów spółdzielczych, a wykonywanie usług pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.