Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych - mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

1. Gęsikowska Marta - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Hetel Piotr -  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Żytniak Maciej - Sekretarz
Komisja Rewizyjna
1. Burniak Maciej -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Kulesza Roman - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Struś Danuta  -  Członek 

1. Relich Henryk -  Członek Rady Nadzorczej

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl