Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych - mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady
1. Hetel Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Łomotowski Kazimierz -  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Gęsikowska Marta - Sekretarz
Komisja Rewizyjna
1. Gajda Jerzy -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Fall Grażyna - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Kulesza Roman -  Członek 

1. Stachów Jadwiga -  Członek Rady Nadzorczej