Przetarg na wymianę witryn i drzwi wejściowych do klatek schodowych.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę witryn i drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasiewicza 8,9,10,11,12,13 w Bolesławcu.

Termin realizacji zamówienia 15 lipca 2019 r.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pok. 6 tel. 756446187 Sekretariat Spółdzielni tel. 756446160 lub do pobrania ze strony internetowej www.smbol.pl

Oferty należy składać do dnia 30.05.2019 r. do godziny 9 30 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 30.05.2019 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Spółdzielni. 

Wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do 29.05.2019 do godziny 14 00 lub przelać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166, przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni. Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i warunki zamówienia

pdf

Ogłoszenie i warunki zamówienia

(5 925 kb)

jpg

Zdjęcie drzwi

(357 kb)