Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że w przetargu ograniczonym ofertowym na wykonanie audytów i świadectw energetycznych, projektów przyłączy c.o., węzłów cieplnych wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. dla programu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zgłaszanego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Osi Priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.” została wybrana do realizacji oferta złożona przez: 

PHU „HMC” Leszek Rostocki, 65-980 Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 60  za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 59 040,00 zł brutto.

Bolesławiec 06.06.2019 r.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

(712 kb)