UCHWAŁY

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2020

(23 kb)

w sprawie bezprzetargowego zlecenia wykonania robót.

pdf

Uchwała nr 2/2020

(117 kb)

w sprawie Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi........

pdf

Uchwała nr 03/2020

(1 069 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy....

pdf

Uchwała nr 04/2020

(399 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy...garaży.

pdf

Uchwała nr 05/2020

(425 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów....

pdf

Uchwała nr 06/2020

(302 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul.Starzyńskiego 2-2c

pdf

Uchwała nr 07/2020

(293 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki na fundusz remontowy lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 23/27

pdf

Uchwała nr 08/2020

(354 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2020 rok

pdf

Uchwała nr 09/20120

(396 kb)

w sprawie przyjęcia opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta.....