UCHWAŁY

 1. Uchwała Zarządu nr 2/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 2. Uchwała Zarządu nr 9/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 3. Uchwała Zarządu nr 13/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 4. Uchwała Zarządu nr 17/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 5. Uchwała Zarządu nr 18/2023 w sprawie podpisania najmu na lokal mieszkalny
 6. Uchwała Zarządu nr 20/2023 w sprawie podpisania aneksu do umowy najmu na lokal mieszkalny
 7. Uchwała Zarządu nr 21/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 8. Uchwała Zarządu nr 22/2023 w sprawie podpisania aneksu do umowy najmu na lokal mieszkalny
 9. Uchwała Zarządu nr 23/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 10. Uchwała Zarządu nr 30/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 11. Uchwała Zarządu nr 32/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 12. Uchwała Zarządu nr 33/2023 w sprawie wykorzystania odpisu aktualizującego należności.
 13. Uchwała Zarządu nr 34/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 14. Uchwała Zarządu nr 35/2023 w sprawie wykorzystania odpisu aktualizującego należności.
 15. Uchwała Zarządu nr 37/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 

Treść uchwał zawiera dane osobowe, uchwały dostępne tylko dla członków Spółdzielni.

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała Zarządu nr 01/2023

(1 377 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody ....

pdf

Uchwała Zarządu nr 3/2023

(409 kb)

w sprawie umorzenia odsetek od spłaconej należności głównej.

pdf

Uchwała Zarządu nr 4/2023

(563 kb)

w sprawie stawek opłat za wodę i ścieki.

pdf

Uchwała Zarządu nr 5/2023

(1 354 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody w lokalach....

pdf

Uchwała Zarządu nr 6/2023

(244 kb)

w sprawie podwyższenie stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych....

pdf

Uchwała Zarządu nr 7/2023

(277 kb)

w sprawie podwyższenia cen wywoławczych...

pdf

Uchwała Zarządu nr 8/2023

(1 581 kb)

w sprawie wprowadzenia nowych zaliczek z tytułu opłat za centralne ogrzewanie..

pdf

Uchwała Zarządu nr 10/2023

(242 kb)

w sprawie średniego miesięcznego wynagrodzenia

pdf

Uchwała Zarządu nr 11/2023

(231 kb)

w sprawie zmiany wysokości wypłacanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

pdf

Uchwała Zarządu nr 12/2023

(221 kb)

w sprawie średniej stawki godzinowej konserwatorów.

pdf

Uchwała Zarządu nr 14/2023

(285 kb)

w sprawie kontroli okresowej stanu technicznego budynków - przeglądy roczne

pdf

Uchwała Zarządu nr 15/2023

(217 kb)

w sprawie zatwierdzenia korekty planu amortyzacji za 2022 rok

pdf

Uchwała Zarządu nr 16/2023

(215 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu amortyzacji za 2023 rok

pdf

Uchwała Zarządu nr 19/2023

(236 kb)

w sprawie odstąpienia od świadczenia usług przez Spółdzielnię

pdf

Uchwała Zarządu nr 24/2023

(242 kb)

w sprawie zatwierdzenia zużytych środków czystości za drugie półrocze 2022r.

pdf

Uchwała Zarządu nr 25/2023

(221 kb)

w sprawie Preliminarza wydatków z ZFŚS na 2023 rok.

pdf

Uchwała Zarządu nr 26/2023

(220 kb)

w sprawie zatwierdzenia Protokołu z ustalenia rozdziału środków z ZFŚS

pdf

Uchwała Zarządu nr 27/2023

(232 kb)

w sprawie planów urlopów wypoczynkowych

pdf

Uchwała Zarządu nr 28/2023

(225 kb)

w sprawie dodatkowego dnia wolnego

pdf

Uchwała Zarządu nr 29/2023

(245 kb)

w sprawie refundacji za wymianę stolarki okiennej przez lokatorów we własnym zakresie

pdf

Uchwała Zarządu nr 31/2023

(558 kb)

w sprawie zmiany zasad wydawania pilotów do szlabanu umożliwiającego wjazd na zamknięty parking.

pdf

Uchwała Zarządu nr 36/2023

(269 kb)

w sprawie wysłania zaproszenia do złożenia oferty w przetargu ograniczanym