UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2018 w sprawie odwołania Członka Zarządu.
Uchwała nr 2/2018 w sprawie powołania Członka Zarządu.
Uchwała nr 3/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu
.

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 4/2018

(800 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 5/2018

(830 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

pdf

Uchwała nr 6/2018

(349 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 7/2018

(328 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

pdf

Uchwała nr 8/2018

(342 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała nr 9/2018

(229 kb)

w sprawie zatwierdzenia opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 2-2c

pdf

Uchwała nr 11/2018

(227 kb)

w sprawie bezprzetargowego zlecenia wykonania robót.

pdf

Uchwała nr 10/2018

(271 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok.

pdf

Uchwała nr 12/2018

(250 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

pdf

Uchwała nr 13/2018

(417 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do "Regulaminu zasad ustalania i rozliczania ......."

pdf

Uchwała nr 14/2018

(323 kb)

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta.....