UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2018 w sprawie odwołania Członka Zarządu.
Uchwała nr 2/2018 w sprawie powołania Członka Zarządu.
Uchwała nr 3/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu
.

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).