Przetargi


PRZETARG NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu z siedziba przy ulicy K. I. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont 11 sztuk klatek schodowych w tym 4 sztuk z wymianą posadzek na piętrach i półpiętrach
w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

Oferty należy składać do dnia 28.09.2021 do godz. 1000  w sekretariacie Spółdzielni

 

 


LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

  1. Położony w przyziemiu przy ul. Małachowskiego 3/26. Powierzchnia  użytkowa 56,50 m2
  2. Położony w przyziemiu przy ul. Konstytucji 3 Maja 11/26. Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2

 


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że w przetargu ograniczonym ofertowym na wykonanie audytów i świadectw energetycznych, projektów przyłączy c.o., węzłów cieplnych wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. dla programu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zgłaszanego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Osi Priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.” została wybrana do realizacji oferta złożona przez: 

PHU „HMC” Leszek Rostocki, 65-980 Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 60.

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 59 040,00 zł brutto.