Przetargi


PRZETARG NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU BIUROWYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ogłasza przetarg ofertowy ograniczony na zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji w budynku biurowym przy ul. Gałczyńskiego 15 w Bolesławcu.

Preferowany termin wykonania zadania  - 15.07.2019 r.

Termin składania ofert: - 19.06.2019 r. do godz. 1400


Przetarg na remont klatek schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

Oferty należy składać do dnia 28.06.2019 do godziny 1030 w sekretariacie Spółdzielni.


LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

Położony w piwnicy przy ul. K.I.Gałczyńskiego 26. Powierzchnia  użytkowa 21,03 m2

 


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że w przetargu ograniczonym ofertowym na wykonanie audytów i świadectw energetycznych, projektów przyłączy c.o., węzłów cieplnych wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. dla programu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zgłaszanego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Osi Priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.” została wybrana do realizacji oferta złożona przez: 

PHU „HMC” Leszek Rostocki, 65-980 Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 60.

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 59 040,00 zł brutto.