Regulaminy

 

Pliki do pobrania:

Regulaminy

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu porządku domowego

(169 kb)

pdf

Regulamin porządku domowego

(331 kb)

doc

Regulamin udostępniania informacji o zadłużeniach członków (wersja DOC)

(34 kb)

pdf

Aneks nr 1/2011 do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

(318 kb)

pdf

Aneks nr 2/2011 do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

(183 kb)

pdf

Aneks nr 1/2012 do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

(217 kb)

pdf

Regulamin zbywania nieruchomości spółdzielczych w drodze przetargu.

(697 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu zbywania nieruchomości spółdzielczych w drodze przetargu.

(175 kb)

pdf

Regulamin Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(1 848 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....

(450 kb)

pdf

Aneks nr 2 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....

(136 kb)

pdf

Aneks nr 3 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....

(378 kb)

pdf

Aneks nr 4 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła...

(56 kb)

pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(117 kb)

pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(4 434 kb)

pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(72 kb)

pdf

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej

(1 249 kb)

pdf

Regulamin funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

(1 174 kb)

pdf

Aneksy nr 1 i 2 do "Regulaminu funduszu na remonty zasobów..."

(688 kb)

pdf

Aneks nr 4 do "Regulaminu funduszu na remonty zasobów..."

(61 kb)

pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

(775 kb)

pdf

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

(517 kb)

pdf

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

(2 347 kb)

Plik zawiera już aneksy 1 i 2 do regulaminu

pdf

Aneks nr 3 do Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

(419 kb)

pdf

Aneks nr 4 do Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

(59 kb)

pdf

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych ....

(3 428 kb)

pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków w Bolesławcu i Nowej Wsi

(904 kb)

pdf

Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych.

(234 kb)