Regulaminy

 

Pliki do pobrania:

Regulaminy

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu porządku domowego

(169 kb)

pdf

Regulamin porządku domowego

(331 kb)

pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków w Bolesławcu

(759 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków .... w Bolesławcu

(212 kb)

pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i wywozu ścieków w Nowej Wsi

(556 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków ....... w Nowej Wsi

(213 kb)

doc

Regulamin udostępniania informacji o zadłużeniach członków (wersja DOC)

(34 kb)

pdf

Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych.

(1 105 kb)

pdf

Aneks nr 1/2011 do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

(318 kb)

pdf

Aneks nr 2/2011 do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

(183 kb)

pdf

Aneks nr 1/2012 do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych.

(217 kb)

pdf

Regulamin zbywania nieruchomości spółdzielczych w drodze przetargu.

(697 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu zbywania nieruchomości spółdzielczych w drodze przetargu.

(175 kb)

pdf

Regulamin Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(1 848 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....

(450 kb)

pdf

Aneks nr 2 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....

(136 kb)

pdf

Aneks nr 3 do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....

(378 kb)

pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(117 kb)

pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(4 434 kb)

pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rozliczeń Kosztów Dostawy Ciepła

(72 kb)

pdf

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej

(1 249 kb)

pdf

Regulamin funduszu na remonty zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej

(1 174 kb)

pdf

Aneksy nr 1 i 2 do "Regulaminu funduszu na remonty zasobów..."

(688 kb)

pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

(775 kb)

pdf

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

(517 kb)

pdf

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

(2 347 kb)

Plik zawiera już aneksy 1 i 2 do regulaminu

pdf

Aneks nr 3 do Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

(419 kb)

pdf

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych ....

(3 428 kb)