APEL DO MIESZKAŃCÓW

A P E L
S Z A N O W N I    M I E S Z K A Ń C Y !

           W związku z podjęciem decyzji (Uchwała nr 14/2009 z dnia 14.11.2009) o rezygnacji z programu kompleksowego opomiarowania centralnego ogrzewania czyli rozliczeń kosztów ciepła z zastosowaniem podzielników kosztów, koszty ogrzewania począwszy od 01.07.2010 rozliczane będą na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni grzewczej. 

Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza APELUJĄ  do Państwa o rozważne i racjonalne gospodarowanie ciepłem.
Nadmierne wietrzenie pomieszczeń stanowiących części wspólne budynku wyposażonych w grzejniki centralnego ogrzewania w trakcie trwania sezonu grzewczego, powoduje również zwiększenie Państwa indywidualnych kosztów zużycia ciepła. Zużycie to wykazuje licznik energii znajdujący się w węźle cieplnym obsługiwanym przez Zakład Energetyki Cieplnej. 

Dlatego też, by uniknąć strat ciepła oraz jednocześnie nie podwyższać Państwa rachunków za energię cieplną, prosimy o zamykanie drzwi i okien w klatkach schodowych, suszarniach, w korytarzach piwnicznych oraz pozostałych pomieszczeniach wspólnych, w których znajdują się grzejniki centralnego ogrzewania.