50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
WALNE ZGROMADZENIE 2021
2021-05-04

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE określonych uchwał Walnego Zgromadzenia w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Głosowanie odbywa się w terminie od 26 do 28 maja 2021r. 

PROPOZYCJE UZUPEŁNIENIA I WYMIANY URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW
2021-05-13

Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt z biurem administracji osiedla 

ADM-1:  75 644 61 81
ADM-2:  75 644 61 82
ADM-3:  75 644 61 83
ADM-4:  75 644 61 84

lub e-mail : sm_bol@unisoft.com.pl

w terminie do 20.05.2021

PRZETARG NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ FITNESS
2021-05-07

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na dostawę i montaż urządzeń dla dorosłych „fitness” dla siłowni zewnętrznych, na działkach nr 360 obr. 0003 m. Bolesławiec-3 i dz. nr 111/11 obr. 0013 m. Bolesławiec-13 m. Bolesławiec

Oferty należy składać do dnia 14.05.2021 do godz. 1030  w sekretariacie Spółdzielni

 
NAGRYWANIE ROZMÓW
2021-04-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” informuje, że od dnia 17.04.2021 rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych znajduje się w odnośniku więcej lub w zakładce dokumenty 

PŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA W KASACH
2021-01-29

OD DNIA 01.02.2021
Kasy Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmują wpłaty bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem kart płatniczych

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

2020-10-30

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanej obsługi mieszkańców przez pracowników Spółdzielni oraz ciągłym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo 

od dnia 02.11.2020 do ODWOŁANIA biura Spółdzielni będą zamknięte.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.
Pisma prosimy umieszczać w skrzynkach korespondencyjnych na klatkach schodowych.

Czynne pozostają kasy:
- przy ul. Tadka Jasińskiego 1a,  
Poniedziałek - Piątek 715 - 1430  ( Przerwa 1100-1115 )
- przy ul. Starzyńskiego 6c, Poniedziałek - Piątek 715 - 1430  ( Przerwa 1100-1115 )
- przy ul. Małachowskiego 2. Poniedziałek - Piątek 715 - 1430   ( Przerwa 1100-1115 )

Pogotowie awaryjne działa bez zmian.

Liczymy na Państwa zrozumienie!

Bolesławiec 29.10.2020

 

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

E-mail: sm_bol@unisoft.com.pl
 

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
 2. Z-ca Prezesa ds. technicznych
  mgr inż. Mirosław Potocki
 3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk
RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Gęsikowska Marta
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Hetel Piotr  
 3. Sekretarz - Stachów Jadwiga

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Burniak Maciej 
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Kulesza Roman
 3. Członek - Struś Danuta  
 1. Członek Rady Nadzorczej - Żytniak Maciej  

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl

NAGRODY