AKTUALNOŚCI
Przetarg na wymianę oświetlenia w budynkach mieszkalnych.
2017-07-14

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie wymiany dotychczasowego standardowego oświetlenia na klatkach schodowych, piwnicach oraz przed wejściem do klatek na system sensorowych lamp ledowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka w  Bolesławcu 

Oferty należy składać do dnia  28.07.2017 r. do godziny 1400  w sekretariacie Spółdzielni.

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
2017-07-18

1. ul. Małachowskiego 15/21 Powierzchnia  użytkowa 37,30 m2

OSIĄGNIĘCIA MIESZKAŃCÓW
PLAN 2017 -FUNDUSZ REMONTOWY
2017-04-10

Fundusz remontowy z podziełm na nieruchomości - plan na 2017

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY