50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
Zmiana Uchwały w sprawie inicjatyw lokatorskich.
2018-08-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka" w Bolesławcu informuje, że w dniu 08.08.2018 r. Rada Nadzorcza podjeła uchwałę nr 21/2018 w sprawie procedur przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich. Straciła moc Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej www.smbol.pl lub w Administracji Osiedla.

Przetarg na dostawę i montaż stolarki okiennej PCV 170 szt.
2018-08-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę i montaż stolarki okiennej  PCV 170 szt. w piwnicach i klatkach schodowych.

Oferty należy składać do dnia 31.08.2018 r.  do godziny 1030  w sekretariacie Spółdzielni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
2018-05-25

Ogłoszenie w sprawie ochrony danych osobowych.

Przetarg na remont wiatrołapów do klatek schodowych.
2018-08-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont wiatrołapów do klatek schodowych przy ulicy:

  • Starzyńskiego 7,  Starzyńskiego 9, Starzyńskiego 11, Starzyńskiego 13, Starzyńskiego 15, Starzyńskiego 17,
  • Kosiby 38, Kosiby 42, Kosiby 44, Kosiby 46, Kosiby 48,
  • Gałczyńskiego 2a, Gałczyńskiego 2b, Gałczyńskiego 2c, Gałczyńskiego 2d

Oferty należy składać do dnia 28.08.2018 do godziny 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Przetarg na remont i budowę chodnika, parkingu i dróg dojazdowych.
2018-08-14

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:

  • remont dojazdów do garaży przy ul. Gałczyńskiego dz. nr 439/2,
  • remont parkingu przy ul. Jana Pawła II 21-26,
  • remont – budowę chodnika przy ul. Gałczyńskiego 62-72,
  • remont schodów i chodnika – zaplecze budynku przy ul. Tadka Jasińskiego 9

Oferty należy składać do dnia 28.08.2018 r. do godziny 1100 w sekretariacie Spółdzielni.

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY