AKTUALNOŚCI
OSIĄGNIĘCIA MIESZKAŃCÓW
PLAN 2017 -FUNDUSZ REMONTOWY
2017-04-10

Fundusz remontowy z podziełm na nieruchomości - plan na 2017

Przetarg na remont dojazdów do garaży przy ul. Gałczyńskiego dz. nr 439/2 oraz budowę parkingów przy ul. Parkowej dz. nr 477/23 i ul. Gałczyńskiego dz. nr 112/28 w Bolesławcu
2017-10-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont dojazdów do garaży przy ul. Gałczyńskiego dz. nr 439/2 oraz budowę parkingów przy ul. Parkowej dz. nr 477/23 i ul. Gałczyńskiego dz. nr 112/28 w Bolesławcu

Termin realizacji zamówienia: 20.04.2018 r. 

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY