50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
PŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA W KASACH
2021-01-29

OD DNIA 01.02.2021
Kasy Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmują wpłaty bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem kart płatniczych

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

2020-10-30

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanej obsługi mieszkańców przez pracowników Spółdzielni oraz ciągłym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo 

od dnia 02.11.2020 do ODWOŁANIA biura Spółdzielni będą zamknięte.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.
Pisma prosimy umieszczać w skrzynkach korespondencyjnych na klatkach schodowych.

Czynne pozostają kasy:
- przy ul. Tadka Jasińskiego 1a,  
Poniedziałek - Piątek 715 - 1430  ( Przerwa 1100-1115 )
- przy ul. Starzyńskiego 6c, Poniedziałek - Piątek 715 - 1430  ( Przerwa 1100-1115 )
- przy ul. Małachowskiego 2. Poniedziałek - Piątek 715 - 1430   ( Przerwa 1100-1115 )

Pogotowie awaryjne działa bez zmian.

Liczymy na Państwa zrozumienie!

Bolesławiec 29.10.2020

 

OFERTY PRACY
2019-12-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje pracę na stanowisku

 1. Konserwator ogólny - Spawacz
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2020-07-02
 1. Położony w piwnicy przy ul. K.I.Gałczyńskiego 24. Powierzchnia  użytkowa 21,33 m2
 2. Położony w przyziemiu ul. Konstytucji 3 Maja 11/26. Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2
GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

E-mail: sm_bol@unisoft.com.pl
 

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
 2. Z-ca Prezesa ds. technicznych
  mgr inż. Mirosław Potocki
 3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk
RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Gęsikowska Marta
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Hetel Piotr  
 3. Sekretarz - Stachów Jadwiga

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Burniak Maciej 
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Kulesza Roman
 3. Członek - Struś Danuta  
 1. Członek Rady Nadzorczej - Żytniak Maciej  

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl

NAGRODY