50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
PRZETARG NA REMONT BALKONÓW
2020-09-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Gałczyńskiego 62-72 w Bolesławcu. 

Oferty należy składać do dnia 22.09.2020 do godz. 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

OFERTY PRACY
2019-12-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje pracę na stanowiskach:

  1. Konserwator ogólny - Spawacz
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2020-07-02
  1. Położony w piwnicy przy ul. K.I.Gałczyńskiego 24. Powierzchnia  użytkowa 21,33 m2
  2. Położony w przyziemiu ul. Konstytucji 3 Maja 23/26. Powierzchnia  użytkowa 25,00 m2
  3. Położony w przyziemiu ul. Konstytucji 3 Maja 11/26. Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2
GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Iwona Perłowska
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY