50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
2018-05-25

Ogłoszenie w sprawie ochrony danych osobowych.

Przetarg na dostawę i montaż urządzeń dla dorosłych „fitness”
2018-05-30

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę i montaż urządzeń dla dorosłych „fitness” dla siłowni zewnętrznych, na działkach nr 347 obr. 0009 Bolesławiec-9 i dz. nr 126/4 obr. 0010 Bolesławiec-10 m. Bolesławiec. 

Oferty należy składać do dnia  10.07.2018 r. do godz.1030

Przetarg na wykonanie docieplenia szczytów budynków.
2018-06-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na wykonanie docieplenia szczytów budynków od strony północnej, docieplenia ścian nadbudówki dachu, remont kominów budynków  przy ulicy Staroszkolnej 2AB,  Staroszkolnej  4AB w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 26.06.2018 r. do godz. 1000

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY