AKTUALNOŚCI
Przetarg na remont dojazdów do garaży oraz drogi i chodnika
2017-04-21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont dojazdów do garaży przy ul. Gałczyńskiego dz. Nr 439/2 oraz drogi i chodnika na zapleczu ul. Bielskiej dz. Nr 477/21 w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 09.05.2017 r. do godziny 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Przetarg na na wykonanie remontu loggi wejściowych do mieszkań.
2017-04-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie remontu loggi wejściowych do mieszkań przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu - 18 szt.          

Oferty należy składać do dnia 27.04.2017 r.

PLAN 2017 -FUNDUSZ REMONTOWY
2017-04-10

Fundusz remontowy z podziełm na nieruchomości - plan na 2017

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE "ZIELONA ŁAWECZKA"

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY