AKTUALNOŚCI
WALNE ZGROMADZENIE
2017-04-25

Walne Zgromadzenie  odbędzie się w Auli Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu :

  1. Część I członkowie przynależni do ADM-1 i ADM-3
    w dniu 17.05.2017 o godzinie 1600
  2. Część II członkowie przynależni do ADM-2 i ADM-4
    w dniu 18.05.2017 o godzinie 1600

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W KONKURSIE "ZIELONA ŁAWECZKA"

OSIĄGNIĘCIA MIESZKAŃCÓW
PLAN 2017 -FUNDUSZ REMONTOWY
2017-04-10

Fundusz remontowy z podziełm na nieruchomości - plan na 2017

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Buczka 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - mgr Alicja Micek

KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Zenon Potocki
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY