50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
2021-06-18

SZANOWNI  MIESZKAŃCY !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” informuje, że od dnia 21.06.2021  dostęp do biur Spółdzielni będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Wejście do biur będzie możliwe w maseczce i po dezynfekcji rąk.

Nadal pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt  telefoniczny i mailowy.

W dalszym ciągu pisma prosimy umieszczać w skrzynkach korespondencyjnych na klatkach schodowych. 

Czynne kasy:

- przy ul. Tadka Jasińskiego 1a
  poniedziałek - piątek 715 - 1430  ( przerwa 1100-1115 ),

- przy ul. Gałczyńskiego 15
  poniedziałek - piątek 715 - 1430  ( przerwa 1100-1115 ),  

- przy ul. Starzyńskiego 6c
  poniedziałek, środa, piątek 715 - 1430  ( przerwa 1100-1115 ),

- przy ul. Małachowskiego 2  
   wtorek, czwartek 715 - 1430   ( przerwa 1100-1115 ). 

Pogotowie awaryjne działa bez zmian.

Wszystkie podejmowane działania podyktowane są ograniczaniem ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak również pracowników Spółdzielni. 

Liczymy na Państwa zrozumienie!   

 
PRZETARG NA REMONT PODESTÓW WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
2021-06-18

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu z  siedzibą  przy  ulicy Gałczyńskiego 15 ogłasza  przetarg ograniczony na remont podestów wejść do klatek  schodowych  przy  ulicy   Ogrodowej 8-11,   remont  zejść  do  lokali  użytkowych  przy  ulicy Konstytucji 3 Maja 5   i   ul. Małachowskiego 2   oraz   remont     zejść     do    piwnic   od    zaplecza    Garncarska  31-34   w  Bolesławcu. 

Oferty należy składać do dnia 02.07.2021 do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni.

 
NAGRYWANIE ROZMÓW
2021-04-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” informuje, że od dnia 17.04.2021 rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych znajduje się w odnośniku więcej lub w zakładce dokumenty 

PŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA W KASACH
2021-01-29

OD DNIA 01.02.2021
Kasy Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmują wpłaty bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem kart płatniczych

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

OFERTY PRACY
2019-12-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje pracę na stanowisku

 1. Konserwator ogólny - Spawacz
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
2020-07-02
 1. Położony w piwnicy przy ul. Małachowskiego 3/26. Powierzchnia  użytkowa 56,50 m2
 2. Położony w przyziemiu ul. Konstytucji 3 Maja 11/26. Powierzchnia  użytkowa 46,30 m2
GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

E-mail: sm_bol@unisoft.com.pl
 

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
 2. Z-ca Prezesa ds. technicznych
  mgr inż. Mirosław Potocki
 3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk
RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Prezydium Rady

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Gęsikowska Marta
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Hetel Piotr  
 3. Sekretarz - Stachów Jadwiga

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Burniak Maciej 
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Kulesza Roman
 3. Członek - Struś Danuta  
 1. Członek Rady Nadzorczej - Żytniak Maciej  

E-mail: radanadzorcza@smbol.pl

NAGRODY