PRZETARG NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

OGŁOSZENIE

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu, ul. K. I. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony , ofertowy na remont  pokrycia dachowego papą aktywowaną  Extra Wentylacja Top 5.2 Szybki Syntan SBS z zabezpieczeniem wierzchniej warstwy pokrycia lakierem Silver Primer Szybki Lakier SBS z remontem kominów nad połacią dachu, dociepleniem kominów w przestrzeni  stropodachu  dociepleniem stropodachu o grubości docelowej  20 cm metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej na budynkach mieszkalnych przy ulicy: Jana Pawła II 21-26, Jana Pawła II 26AB, Starzyńskiego 13-17, Starzyńskiego 4 AB Staroszkolna 7 AB  w Bolesławcu.

Powierzchnia dachu:

  1. ul. Jana Pawła II  21-26     -  857,28 m2
  2. ul. Jana Pawła II  26 AB    -  410,41 m2
  3. ul. Starzyńskiego 13-17     -  455,67 m2
  4. ul. Starzyńskiego  4 AB     -  753,84 m2
  5. ul. Staroszkolna    7 AB     -  330,36 m2

Termin wykonania zamówienia do 30.12.2020. 

Informacji udziela: Grzegorz Kowalczyk   tel. 75 644 61 87

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia przetargu, które są opublikowane na stronie internetowej www.smbol.pl  lub do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pok.6.

Oferty należy składać do dnia 09.07.2020 do godz. 1500   osobiście w sekretariacie Spółdzielni. za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub usług kurierskich.

Otwarcie ofert dnia  10.07.2020 o godz. 1000  w siedzibie Spółdzielni.

Wadium w wysokości 12 000,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do dnia 09.07.2020 do godz. 1400 lub przelać na konto PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166 przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni.

Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, a także do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i warunki zamówienia

pdf

Ogłoszenie i warunki zamówienia

(5 105 kb)

Obmiar nasady kominów

jpg

Jana Pawła 21-26

(2 531 kb)

jpg

Jana Pawła 26ab

(2 499 kb)

jpg

Starzyńskiego 4 ab

(2 499 kb)

jpg

Staroszkolna 7ab

(2 498 kb)

jpg

Starzyńskiego 13-17

(2 499 kb)