PRZETARG NA WYKONANIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na wykonanie projektów docieplenia ścian szczytowych wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy:

  • Starzyńskiego 29-33, 35-37, 39-43
  • Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54
  • Kosiby 38-42, 44-48

będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu 

Preferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.08.2019 r. 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15 w Dziale Technicznym GZM pok. 2 tel. 75 644-61-85 Sekretariat Spółdzielni tel. 75 644-61-60 oraz drogą e-mailową: a.zajaczkowska@smbol.pl

Oferty należy składać do dnia 19.07.2019 do godz. 1030 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 19.07.2019 o godz. 1100  w siedzibie Spółdzielni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.