PRZETARG NA REMONT I BUDOWĘ DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu, ul. K. I. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont i budowę nawierzchni dróg, chodników i parkingów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 436,87 m2.

Preferowany termin realizacji zamówienia : do 31.08.2020.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pok. 2 tel. 75 644 61 85, sekretariat Spółdzielni tel. 75 644 61 60 lub do pobrania ze strony internetowej www.smbol.pl

Oferty należy składać do dnia 05.06.2020 do godz. 1500  za pośrednictwem Poczty Polskiej, usług kurierskich lub osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu przekazania oferty.

Otwarcie ofert dnia 08.06.2020 o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni bez udziału Oferentów.

Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy przelać na konto Spółdzielni PKO BP S.A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166, najpóźniej do dnia 05.06.2020 do godz. 1500, przy czym dla ważności oferty w dacie wyznaczonej na składanie ofert wadium winno znajdować się na koncie Spółdzielni. Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane.

Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie i warunki przetargu

pdf

Ogłoszenie i warunki zamówienia

(6 241 kb)

jpg

Załącznik nr 1a

(14 kb)