50-lecie spóldzielni mieszkaniowej Bolesławianka

Unia europejska

AKTUALNOŚCI
Przetarg na remont schodów i podestów wejść do klatek schodowych
2018-04-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont schodów i podestów wejść do klatek schodowych ulicy Jana Pawła II 33-38, Jana Pawła II 45-50, Jana Pawła II 51-56, Kilińskiego 2 ab, Kilińskiego 3 abcd, Starzyńskiego 24-28, Starzyńskiego 29-33, Starzyńskiego 35-37, Starzyńskiego 39-43 w Bolesławcu – razem 35 klatek

Oferty należy składać do dnia 10.05.2018r. do godziny 1000 w sekretariacie Spółdzielni.

Przetarg na docieplenia budynków .
2018-04-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  docieplenia budynków wraz z modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11
w Bolesławcu.

Oferty należy składać do dnia 02.05.2018r. 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Przetarg na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych
2018-04-20

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych – 22 szt.

Oferty należy składać do dnia  10.05.2018 r. do godziny 930  w sekretariacie Spółdzielni.

Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2018-04-19

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji docieplenia budynków wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Termin składania ofert : 08.05.2018 r. do godzi. 1030

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

GALERIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bolesławianka" w Bolesławcu

Siedziba Zarządu - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 1 - ul. Tadka Jasińskiego 1a
Administracja Osiedla nr 2 - ul. Gałczyńskiego 15
Administracja Osiedla nr 3 - ul. Starzyńskiego 6c
Administracja Osiedla nr 4 - ul. Małachowskiego 2

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000125795

Regon: 000492865

NIP: 612-000-43-40

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Prezes Zarządu - mgr inż. Beata Ślęzak 
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych -
    mgr inż. Mirosław Potocki
3. Członek Zarządu - Helena Mularczyk


KIEROWNICY DZIAŁÓW
1. Główny Księgowy - Helena Mularczyk
2. Dział techniczny GZM - Alicja Micek
3. Administracja Osiedla nr 1 - Roman Rościszewski
4. Administracja Osiedla nr 2 - Franciszek Bartos
5. Administracja Osiedla nr 3 - Stanisław Wiącek
6. Administracja Osiedla nr 4 - Tadeusz Wiącek

NAGRODY