UCHWAŁY

Uchwała nr 12-20/2016 w sprawie wykreślenia.
Uchwała nr 31-32/2016 w sprawie wykreślenia.
Uchwała nr 46/2016 w sprawie wykreślenia.
Uchwała nr 50-52/2016 w sprawie wykreślenia.

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2016

(208 kb)

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu

pdf

Uchwała nr 2/2016

(209 kb)

w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu

pdf

Uchwała nr 3/2016

(1 386 kb)

w sprawie określenia kryteriów jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Zarządu

pdf

Uchwała nr 4/2016

(213 kb)

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

pdf

Uchwała nr 5/2016

(187 kb)

w sprawie powołania Prezesa Zadządu.

jpg

Uchwała nr 6/2016

(36 kb)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezesa Zarządu

pdf

Uchwała nr 7/2016

(213 kb)

w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa ...

pdf

Uchwała nr 8/2016

(3 654 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu...."

pdf

Uchwała nr 009/2016

(220 kb)

w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu.

pdf

Uchwała nr 10/2016

(193 kb)

w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu

jpg

Uchwała nr 11/2016

(36 kb)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds.technicznych

pdf

Uchwała nr 21/2016

(800 kb)

w sprawie stawki eksploatacyjnej i remontowej (dla członków Spółdzielni)

pdf

Uchwała nr 22/2016

(813 kb)

w sprawie stawki eksploatacyjnej i remontowej (brak członkostwa)

pdf

Uchwała nr 23/2016

(341 kb)

w sprawie stawki eksploatacyjnej i remontowej garaży (dla członków Spółdzielni)

pdf

Uchwała nr 24/2016

(346 kb)

w sprawie stawki eksploatacyjnej i remontowej garaży (brak członkostwa )

pdf

Uchwała nr 25/2016

(336 kb)

w sprawie opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów.

pdf

Uchwała nr 26/2016

(235 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki dla lokalu użytkowego w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja nr 23/27

pdf

Uchwała nr 27/2016

(286 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2016 rok.

pdf

Uchwała nr 28/2016

(256 kb)

w sprawie zmiany najemcy lokalu użytkowego.

pdf

Uchwała nr 29/2016

(218 kb)

w sprawie bezprzetargowego zlecenia wykonania robót.

pdf

Uchwała nr 30/2016

(298 kb)

w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

pdf

Uchwała nr 33/2016

(264 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty ....

pdf

Uchwała nr 34/2016

(234 kb)

w sprawie stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny .....

pdf

Uchwała nr 35/2016

(225 kb)

w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej.

pdf

Uchwała nr 36/2016

(312 kb)

w sprawie ustalenia zasad finansowania robót dociepleniowych

pdf

Uchwała nr 37/2016

(494 kb)

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do regulaminu funduszu na remonty zasobów...

pdf

Uchwała nr 38/2016

(578 kb)

w sprawie zatwierdzenia procedur przyjęcia do realizacji inicjatywy lokatorskiej.

pdf

Uchwała nr 39/2016

(829 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy.....

pdf

Uchwała nr 40/2016

(839 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy.....

pdf

Uchwała nr 41/2016

(831 kb)

w sprawie zasad ustalania kolejności wykonywanych robót dociepleniowych......

pdf

Uchwała nr 42/2016

(223 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej.

pdf

Uchwała nr 43/2016

(219 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2017 rok

pdf

Uchwała nr 44/2016

(339 kb)

w sprawie ustalenia zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń .....

pdf

Uchwała nr 45/2016

(271 kb)

w sprawie odstępstwa od "Regulaminu udzielania zamówień na roboty....."

pdf

Uchwała nr 47/2016

(210 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta...... .

pdf

Uchwała nr 48/2016

(240 kb)

w sprawie stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynkach przy ul.Wańkowicza nr 11-17 i 19-25

pdf

Uchwała nr 49/2016

(579 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu

pdf

Uchwała nr 53/2016

(209 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

Uchwała nr 54/2016

(642 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła........."

pdf

Uchwała nr 55/2016

(239 kb)

w sprawie naliczania opłaty manipulacyjnej.

pdf

Uchwała nr 56/2016

(218 kb)

w sprawie naliczania opłaty korespondencyjnej.

pdf

Uchwała nr 57/2016

(216 kb)

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2010