UCHWAŁY

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała 1/2022

(658 kb)

w sprawie wynagrodzenia dla Członków Zarządu

pdf

Uchwała 2/2022

(346 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2022

pdf

Uchwała 3/2022

(403 kb)

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta ....

pdf

Uchwała 4/2022

(325 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych ...

pdf

Uchwała 5/2022

(287 kb)

w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej

pdf

Uchwała 6/2022

(332 kb)

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

pdf

Uchwała 7/2022

(423 kb)

w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego 3/26

pdf

Uchwała 8/2022

(641 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej

pdf

Uchwała 9/2022

(281 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2023 rok

pdf

Uchwała 10/2022

(303 kb)

w sprawie odstępstwa od "Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów ....."

pdf

Uchwała 11/2022

(308 kb)

w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Łukasiewicza 8/41.... .

pdf

Uchwała 12/2022

(304 kb)

w sprawie dzierżawy terenu przy ul. Łukasiewicza 8/41....

pdf

Uchwała 13/2022

(1 071 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników lokali mieszkalnych...

pdf

Uchwała 14/2022

(392 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej netto oraz odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała 15/2022

(475 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała 16/2022

(352 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła...."