ROK 2018

 

Pliki do pobrania:

Uchwały podjętę na Walnym Zgromadzeniu

pdf

Uchwały podjętę na Walnym Zgromadzeniu

(2 220 kb)

pdf

Wyniki głosowań

(382 kb)

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

pdf

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego

(953 kb)

pdf

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

(417 kb)

Zawiera: 1.Wprowadzenie do Sprawozdania 2.Bilans za rok 2017 3.Rachunek Zysków i Strat 4.Rachunek Przepływów Pieniężnych 5.Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

pdf

Dodatkowe Informację i Objaśnienia

(715 kb)

Pozostałe dokumenty

pdf

List Polustracyjny

(1 235 kb)

pdf

Projekt Statutu Spółdzielni

(1 322 kb)