PRZETARGI FINANSOWANE PRZEZ UE


Trzeci Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji docieplenia budynków wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych przy ul. Małachowskiego 3, 9, 11 w Bolesławcu” zgodnie z  umową o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-134/16-00 z dnia 27.12.2017 r.

Termin składania ofert 04.06.2018 r. do godz. 1030 

Zostały wybrane do realizacji oferty złożone przez:

1. w branży instalacyjnej:

Inżynier Agnieszka Kosyl
Kruszyn, ul. Lipowa 11
59–700 Bolesławiec
za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 13 500,00 zł brutto

2. w branży budowlanej:

Zakład Remontowo – Budowlany
Jan Kozioł
Warta Bolesławiecka 37b
59–720 Raciborowice Górne

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 18 450,00 zł brutto

          

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Drugi Przetarg na docieplenia budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na  docieplenia budynków wraz z modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11
w Bolesławcu.

Została wybrana do realizacji oferta złożona przez 
Zakład Modernizacyjno Budowlany "DELTA"
Adam Bednarczuk
ul. Dolne Młyny 54/2
59-700 Bolesławiec

za wynagrodzenien ofertowym w kwocie 1 850 000,00 zł brutto  

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


II Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji docieplenia budynków wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Termin składania ofert : 24.05.2018 r. do godzi. 1030 

Przetarg częściowo rozstrzygnięty , w branży elektrycznej została wybrana do realizacji oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe
„AS” – MAŁEK
59-700 Bolesławiec
ul. Kazimierza Wielkiego 3

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 5 904,00 zł brutto

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PRZETARG NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU (BRAK OFERT)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji docieplenia budynków wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11 w Bolesławcu.

Termin składania ofert : 08.05.2018 r. do godzi. 1030

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Pierwszy Przetarg na docieplenia budynków .

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 informuje iż,  przetarg nieograniczony ofertowy na  docieplenia budynków wraz z modernizacją instalacji c.o., c.w.u. i węzłów cieplnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Małachowskiego 3,9 i 11w Bolesławcu, termin składania ofert 08.05.2018 został unieważniony.

unia