UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2018 w sprawie odwołania Członka Zarządu.
Uchwała nr 2/2018 w sprawie powołania Członka Zarządu.
Uchwała nr 3/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu
.

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 4/2018

(800 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 5/2018

(830 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

pdf

Uchwała nr 6/2018

(349 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 7/2018

(328 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

pdf

Uchwała nr 8/2018

(342 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała nr 9/2018

(229 kb)

w sprawie zatwierdzenia opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 2-2c

pdf

Uchwała nr 11/2018

(227 kb)

w sprawie bezprzetargowego zlecenia wykonania robót.

pdf

Uchwała nr 10/2018

(271 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok.

pdf

Uchwała nr 12/2018

(250 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

pdf

Uchwała nr 13/2018

(417 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do "Regulaminu zasad ustalania i rozliczania ......."

pdf

Uchwała nr 14/2018

(323 kb)

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta.....

pdf

Uchwała nr 15/2018

(290 kb)

w sprawie uchylenia "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody...."

pdf

Uchwała nr 16/2018

(620 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do "Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków w Bolesławcu ..."

pdf

Uchwała nr 17/2018

(771 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym

pdf

Uchwała nr 18/2018

(1 258 kb)

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków ...."

pdf

Uchwała nr 19/2018

(309 kb)

w sprawie odstępstwa od "Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlana ...."

pdf

Uchwała nr 20/2018

(1 418 kb)

w sprawie zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach.

pdf

Uchwała nr 21/2018

(1 184 kb)

w sprawie procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

pdf

Uchwała nr 22/2018

(4 279 kb)

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni....."

pdf

Uchwała nr 23/2018

(808 kb)

w sprawie zasad użytkowania pomieszczeń przynależnych.

pdf

Uchwała nr 24/2018

(280 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 rok

pdf

Uchwała nr 25/2018

(666 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej.

pdf

Uchwała nr 26/2018

(286 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2019 rok

pdf

Uchwała nr 27/2018

(1 211 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Zasad finansowania i realizacji wymiany gazowych podgrzewaczy wody na centralne przygotowanie ....."