UCHWAŁY

Uchwała  nr 1/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 2/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 3/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 4/2011 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 5/2011 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 6/2011 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 14/2011 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 21/2011 w sprawie wykluczenia,
Uchwała  nr 22/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 23/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 26-29/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 34-36/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
Uchwała  nr 45-47/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 07/2011

(451 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu.

pdf

Uchwała nr 08/2011

(119 kb)

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania cennika usług dodatkowych

pdf

Uchwała nr 09/2011

(370 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych,najemców nie będących członkami Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 10/2011

(357 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 11/2011

(180 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu używania dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała nr 12/2011

(179 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania garaży dla najemców nie będących członkami Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 13/2011

(176 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania garaży.

pdf

Uchwała nr 15/2011

(140 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok.

pdf

Uchwała nr 16/2011

(318 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych .."

pdf

Uchwała nr 17/2011

(278 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów ..".

pdf

Uchwała nr 18/2011

(114 kb)

w sprawie stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny dla budynku przy ul.Małachowskiego nr 3.

pdf

Uchwała nr 19/2011

(137 kb)

w sprawie zatwierdzenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

pdf

Uchwała nr 20/2011

(154 kb)

w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

pdf

Uchwała nr 24/2011 z dnia 23.05.2011

(133 kb)

w sprawie bezprzetargowego zlecenia wykonania robót

pdf

Uchwała nr 25/2011 z dnia 23.05.2011

(130 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym

pdf

Uchwała nr 30/2011 z dnia 31.08.2011

(180 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu udzielania zamówień na roboty,dostawy i usługi budowlane ..".

pdf

Uchwała nr 31/2011 z dnia 31.08.2011

(177 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu zbywania nieruchomości spółdzielczych ..".

pdf

Uchwała nr 32/2011 z dnia 31.08.2011

(169 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu oddawania w dzierżawę terenów ..".

pdf

Uchwała nr 33/2011 z dnia 31.08.2011

(170 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych ..".

pdf

Uchwała nr 37/2011 z dnia 26.09.2011

(112 kb)

w sprawie zwolnienia z opłat za umieszczanie reklam na tablicach ogłoszeń klatek schodowych w budynkach Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 38/2011 z dnia 24.10.2011

(294 kb)

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego

pdf

Uchwała nr 39/2011 z dnia 24.10.2011

(113 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2012 rok.

pdf

Uchwała nr 40/2011 z dnia 24.10.2011

(113 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta.... .

pdf

Uchwała nr 41/2011 z dnia 24.10.2011

(331 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3/2011 do regulaminu porządku domowego.

pdf

UCHWAŁA NR 42/2011

(1 159 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funduszu na remonty zasobów .... .

pdf

Uchwała nr 43/2011 z dnia 24.10.2011

(1 272 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarki finansowej .... .

pdf

Uchwała nr 44/2011 z dnia 24.10.2011

(300 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Zasad finansowania i realizacji wymiany podgrzewaczy wody ...." .

pdf

Uchwała nr 48/2011 z dnia 21.11.2011

(236 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu

pdf

Uchwała nr 49/2011 z dnia 21.11.2011

(571 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami ...."

pdf

Uchwała nr 50/2011 z dnia 21.11.2011

(34 kb)

w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej.

pdf

Uchwała nr 51/2011 z dnia 21.11.2011

(37 kb)

w sprawie zwolnienia z opłat za umieszczenie graffiti na ścianie garaży przy ul.Gałczyńskiego