UCHWAŁY

Uchwała Zarządu nr 9/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 11/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 16/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 18/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 20/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 23/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 25/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 26/2022 w sprawie podpisania umowy o lokatorskie prawo do lokalu
Uchwała Zarządu nr 30/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 31/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 32/2022 w sprawie umowy najmu na lokal mieszkalny
Uchwała Zarządu nr 33/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 39/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 42/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 44/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 49/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 51/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 52/2022 w sprawie podpisania umowy o lokatorskie prawo do lokalu
Uchwała Zarządu nr 53/2022 w sprawie podpisania umowy o lokatorskie prawo do lokalu
Uchwała Zarządu nr 54/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 55/2022 w sprawie wykorzystania odpisów aktualizujących należności
Uchwała Zarządu nr 60/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 61/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 62/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 64/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 66/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 68/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 70/2022 w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych
Uchwała Zarządu nr 71/2022 w sprawie umorzenia odsetek od spłaconej należności głównej
Uchwała Zarządu nr 72/2022 w sprawie spisania w koszty nieściągalnej należności. 
Uchwała Zarządu nr 73/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 74/2022 w sprawie podpisania umowy najmu na lokal mieszkalny.
Uchwała Zarządu nr 76/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 77/2022 w sprawie podpisania umowy najmu na lokal mieszkalny.
Uchwała Zarządu nr 79/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 80/2022 w sprawie podpisania umowy najmu na lokal mieszkalny.
Uchwała Zarządu nr 81/2022 w sprawie utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności
Uchwała Zarządu nr 82/2022 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
Uchwała Zarządu nr 83/2022 w sprawie podpisania umowy najmu na lokal mieszkalny.

Treść uchwał zawiera dane osobowe, uchwały dostępne tylko dla członków Spółdzielni.

 

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała Zarządu nr 1/2022

(272 kb)

w sprawie podwyższenia cen wywoławczych .......

pdf

Uchwała Zarządu nr 2/2022

(244 kb)

w sprawie podwyższenia stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych.....

pdf

Uchwała Zarządu nr 3/2022

(218 kb)

w sprawie zatwierdzenia korekty planu amortyzacji za rok 2021

pdf

Uchwała Zarządu nr 4/2022

(218 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu amortyzacji za rok 2022

pdf

Uchwała Zarządu nr 5/2022

(244 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych

pdf

Uchwała Zarządu nr 6/2022

(266 kb)

w sprawie wprowadzania zaliczek z tytułu opłat za centralne ogrzewanie

pdf

Uchwała Zarządu nr 6/2022

(229 kb)

w sprawie zmiany wysokości wypłacanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

pdf

Uchwała Zarządu nr 8/2022

(230 kb)

w sprawie średniej stawki godzinowej konserwatorów

pdf

Uchwała Zarządu nr 10/2022

(288 kb)

w sprawie wysłania zaproszenia do złożenia oferty w przetargu w trybie negocjacji.

pdf

Uchwała Zarządu nr 12/2022

(239 kb)

w sprawie średniego miesięcznego wynagrodzenia..

pdf

Uchwała Zarządu nr 13/2022

(252 kb)

w sprawie cennika usług świadczonych przez Spółdzielnię

pdf

Uchwała Zarządu nr 14/2022

(258 kb)

w sprawie uzupełnienia zasad wydawania pilotów do szlabanów .......

pdf

Uchwała Zarządu nr 15/2022

(271 kb)

w sprawie kontroli okresowej stanu technicznego budynków .....

pdf

Uchwała Zarządu nr 17/2022

(269 kb)

w sprawie cen na usługi montażowe

pdf

Uchwała Zarządu nr 19/2022

(245 kb)

w sprawie zatwierdzenia zużytych środków czystości za drugie półrocze 2021r.

pdf

Uchwała Zarządu nr 21/2022

(220 kb)

w sprawie Preliminarza wydatków z ZFŚS na 2022 rok

pdf

Uchwała Zarządu nr 22/2022

(227 kb)

w sprawie zatwierdzenia Protokołu z ustalenia rozdziału środków z ZFŚS

pdf

Uchwała Zarządu nr 24/2022

(264 kb)

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej

pdf

Uchwała Zarządu nr 27/2022

(225 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty

pdf

Uchwała Zarządu nr 28/2022

(251 kb)

w sprawie cen na usługi montażowe

pdf

Uchwała Zarządu nr 29/2022

(219 kb)

w sprawie planów urlopów wypoczynkowych

pdf

Uchwała Zarządu nr 34/2022

(509 kb)

w sprawie spisania w pozostałe koszty Spółdzielni należności od byłego dzierżawcy

pdf

Uchwała Zarządu nr 35/2022

(280 kb)

w sprawie zatwierdzenia protokołu przeglądu pomieszczeń warsztatowych ......

pdf

Uchwała Zarządu nr 36/2022

(262 kb)

w sprawie utworzenia odpisu aktualizacyjnego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali

pdf

Uchwała Zarządu nr 37/2022

(254 kb)

w sprawie wykorzystania odpisu aktualizującego należności

pdf

Uchwała Zarządu nr 38/2022

(241 kb)

w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne wpłat na wypisy dotyczące przekształceń.

pdf

Uchwała Zarządu nr 40/2022

(188 kb)

zarządza głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia

pdf

Uchwała Zarządu nr 41/2022

(283 kb)

w sprawie wysłania zaproszenia do złożenia oferty przetargu w trybie negocjacji.

pdf

Uchwała Zarządu nr 43/2022

(240 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty

pdf

Uchwała Zarządu nr 45/2022

(231 kb)

w sprawie spisania w pozostałe koszty operacyjne różnic z rozliczenia c.o. za rok 2021.

pdf

Uchwała Zarządu nr 46/2022

(247 kb)

w sprawie refundacji za wymianę stolarki okiennej przez lokatorów we własnym zakresie.

pdf

Uchwała Zarządu nr 47/2022

(248 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody ....

pdf

Uchwała Zarządu nr 48/2022

(301 kb)

w sprawie przeglądu pomieszczeń budynku ......

pdf

Uchwała Zarządu nr 50/2022

(263 kb)

w sprawie zatwierdzenia zużytych środków czystości za pierwsze półrocze 2022r.

pdf

Uchwała Zarządu nr 56/2022

(648 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 .....

pdf

Uchwała Zarządu nr 57/2022

(253 kb)

w sprawie umowy na wykonanie czyszczenia zaplecza elewacji .....

pdf

Uchwała Zarządu nr 58/2022

(1 954 kb)

w sprawie wprowadzenia nowych zaliczek z tytułu opłat za centralne ogrzewanie.

pdf

Uchwała Zarządu nr 59/2022

(1 009 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 63/2022

(266 kb)

w sprawie nowej stawki opłaty miesięcznej za konserwacje domofonów.

pdf

Uchwała Zarządu nr 65/2022

(302 kb)

w sprawie wysłania zaproszenia do złożenia oferty w przetargu ograniczonym ofertowym

pdf

Uchwała Zarządu nr 67/2022

(229 kb)

w sprawie udzielenia bonifikaty.

pdf

Uchwała Zarządu nr 69/2022

(555 kb)

w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rok.

pdf

Uchwała Zarządu nr 75/2022

(318 kb)

W sprawie sprostowania danych w uchwale nr 260/2004...

pdf

Uchwała Zarządu nr 78/2022

(226 kb)

w sprawie spisania w pozostałe przychody operacyjne niewyjaśnionych pomyłek bankowych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 84/2022

(229 kb)

w sprawie spisania w koszty Spółdzielni ujemnych sald na nieaktywnych lokalach mieszkalnych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 85/2022

(231 kb)

w sprawie spisania w zyski Spółdzielni dodatnich sald na nieaktywnych lokalach mieszkalnych

pdf

Uchwała Zarządu nr 86/2022

(228 kb)

w sprawie spisania w zyski Spółdzielni dodatnich sald na lokalach użytkowych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 87/2022

(228 kb)

w sprawie spisania w koszty Spółdzielni ujemnych sald na nieaktywnych lokalach mieszkalnych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 88/2022

(64 kb)

w sprawie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2023 rok.