UCHWAŁY

  Uchwała nr 01/2014 w sprawie wykluczenia.
  Uchwała nr 02/2014 w sprawie wykluczenia.
  Uchwała nr 11/2014 w sprawie wykluczenia.
  Uchwała nr 12/2014 w sprawie wykluczenia.
  Uchwała nr 26/2014 w sprawie wykluczenia.
  Uchwała nr 27/2014 w sprawie wykluczenia.
  Uchwała nr 28/2014 w sprawie wykluczenia.
  
(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).


 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 3/2014

(227 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5/2014 do Regulaminu porządku domowego.

pdf

Uchwała nr 4/2014

(371 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 5/2014

(331 kb)

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu porządku domowego.

pdf

Uchwała nr 6/2014

(135 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2014 rok.

pdf

Uchwała nr 7/2014

(123 kb)

w zatwierdzenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych...

pdf

Uchwała nr 8/2014

(125 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

Uchwała nr 9/2014

(155 kb)

w sprawie zmiany Uchwały nr 47/2010....

pdf

Uchwała nr 10/2014

(142 kb)

w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania finansowego.

pdf

Uchwała nr 13/2014

(231 kb)

w sprawie sfinansowania robót w mieszkaniach ....

pdf

Uchwała nr 14/2014

(307 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu.

pdf

Uchwała nr 15/2014

(124 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

Uchwała nr 16/2014

(134 kb)

w sprawie zatwierdzenia skorygowanego planu gospodarczo-finansowego na 2014 rok.

pdf

Uchwała nr 17/2014

(174 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali.

pdf

Uchwała nr 18/2014

(414 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 19/2014

(416 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

pdf

Uchwała nr 20/2014

(185 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla członków Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 21/2014

(188 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będących członkami Spółdzielni.

pdf

Uchwała nr 22/2014

(159 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała 23/2014

(177 kb)

w sprawie zatwierdzenia procedur przyjęcia do realizacji inicjatywy lokatorskiej.

pdf

Uchwała nr 24/2014

(169 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do regulaminu porządku domowego.

pdf

Uchwała nr 25/2014

(202 kb)

w sprawie zatwierdzenia opłat za umieszczanie ogłoszeń, szyldów, reklam oraz montowanie anten.

pdf

Uchwała nr 29/2014

(201 kb)

w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej

pdf

Uchwała nr 30/2014

(218 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

pdf

Uchwała nr 31/2014

(320 kb)

w sprawie wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania członka na Walne Zgromadzenie.

pdf

Uchwała nr 32/2014

(518 kb)

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego.

pdf

Uchwała nr 33/2014

(222 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2015 rok.

pdf

Uchwała nr 34/2014

(226 kb)

w sprawie ustalenia stawki eksploatacyjnej najmu lokalu użytkowego