UCHWAŁY

 1. Uchwała Zarządu nr 2/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 2. Uchwała Zarządu nr 9/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 3. Uchwała Zarządu nr 13/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 4. Uchwała Zarządu nr 17/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 5. Uchwała Zarządu nr 18/2023 w sprawie podpisania najmu na lokal mieszkalny
 6. Uchwała Zarządu nr 20/2023 w sprawie podpisania aneksu do umowy najmu na lokal mieszkalny
 7. Uchwała Zarządu nr 21/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 8. Uchwała Zarządu nr 22/2023 w sprawie podpisania aneksu do umowy najmu na lokal mieszkalny
 9. Uchwała Zarządu nr 23/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 10. Uchwała Zarządu nr 30/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 11. Uchwała Zarządu nr 32/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 12. Uchwała Zarządu nr 33/2023 w sprawie wykorzystania odpisu aktualizującego należności.
 13. Uchwała Zarządu nr 34/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 14. Uchwała Zarządu nr 35/2023 w sprawie wykorzystania odpisu aktualizującego należności.
 15. Uchwała Zarządu nr 37/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 16. Uchwała Zarządu nr 38/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 17. Uchwała Zarządu nr 39/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni 
 18. Uchwała Zarządu nr 41/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 19. Uchwała Zarządu nr 45/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 20. Uchwała Zarządu nr 46/2023 w sprawie podpisania umowy o lokatorskie prawo do lokalu.
 21. Uchwała Zarządu nr 47/2023 w sprawie podpisania aneksu do umowy najmu na lokal mieszkalny
 22. Uchwała Zarządu nr 48/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 23. Uchwała Zarządu nr 53/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 24. Uchwała Zarządu nr 55/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 25. Uchwała Zarządu nr 56/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 26. Uchwała Zarządu nr 57/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 27. Uchwała Zarządu nr 58/2023 w sprawie podpisania umowy najmu na lokal mieszkalny
 28. Uchwała Zarządu nr 59/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 29. Uchwała Zarządu nr 60/2023 w sprawie podpisania umowy o lokatorskie prawo do lokalu
 30. Uchwała Zarządu nr 61/2023 w sprawie utworzenia odpisu aktualizacyjnego należności ....
 31. Uchwała Zarządu nr 62/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 32. Uchwała Zarządu nr 63/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 33. Uchwała Zarządu nr 64/2023 w sprawie utworzenia odpisu aktualizacyjnego należności ....
 34. Uchwała Zarządu nr 65/2023 w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni
 35. Uchwała Zarządu nr 66/2023 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 36. Uchwała Zarządu nr 67/2023 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 37. Uchwała Zarządu nr 69/2023 w sprawie utworzenia odpisu aktualizacyjnego należności ....
 38. Uchwała Zarządu nr 73/2023 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni
 39. Uchwała Zarządu nr 81/2023 w sprawie stwierdzenia nabycia członkostwa w Spółdzielni

Treść uchwał zawiera dane osobowe, uchwały dostępne tylko dla członków Spółdzielni.

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała Zarządu nr 01/2023

(1 377 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody ....

pdf

Uchwała Zarządu nr 3/2023

(409 kb)

w sprawie umorzenia odsetek od spłaconej należności głównej.

pdf

Uchwała Zarządu nr 4/2023

(563 kb)

w sprawie stawek opłat za wodę i ścieki.

pdf

Uchwała Zarządu nr 5/2023

(1 354 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody w lokalach....

pdf

Uchwała Zarządu nr 6/2023

(244 kb)

w sprawie podwyższenie stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych....

pdf

Uchwała Zarządu nr 7/2023

(277 kb)

w sprawie podwyższenia cen wywoławczych...

pdf

Uchwała Zarządu nr 8/2023

(1 581 kb)

w sprawie wprowadzenia nowych zaliczek z tytułu opłat za centralne ogrzewanie..

pdf

Uchwała Zarządu nr 10/2023

(242 kb)

w sprawie średniego miesięcznego wynagrodzenia

pdf

Uchwała Zarządu nr 11/2023

(231 kb)

w sprawie zmiany wysokości wypłacanego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

pdf

Uchwała Zarządu nr 12/2023

(221 kb)

w sprawie średniej stawki godzinowej konserwatorów.

pdf

Uchwała Zarządu nr 14/2023

(285 kb)

w sprawie kontroli okresowej stanu technicznego budynków - przeglądy roczne

pdf

Uchwała Zarządu nr 15/2023

(217 kb)

w sprawie zatwierdzenia korekty planu amortyzacji za 2022 rok

pdf

Uchwała Zarządu nr 16/2023

(215 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu amortyzacji za 2023 rok

pdf

Uchwała Zarządu nr 19/2023

(236 kb)

w sprawie odstąpienia od świadczenia usług przez Spółdzielnię

pdf

Uchwała Zarządu nr 24/2023

(242 kb)

w sprawie zatwierdzenia zużytych środków czystości za drugie półrocze 2022r.

pdf

Uchwała Zarządu nr 25/2023

(221 kb)

w sprawie Preliminarza wydatków z ZFŚS na 2023 rok.

pdf

Uchwała Zarządu nr 26/2023

(220 kb)

w sprawie zatwierdzenia Protokołu z ustalenia rozdziału środków z ZFŚS

pdf

Uchwała Zarządu nr 27/2023

(232 kb)

w sprawie planów urlopów wypoczynkowych

pdf

Uchwała Zarządu nr 28/2023

(225 kb)

w sprawie dodatkowego dnia wolnego

pdf

Uchwała Zarządu nr 29/2023

(245 kb)

w sprawie refundacji za wymianę stolarki okiennej przez lokatorów we własnym zakresie

pdf

Uchwała Zarządu nr 31/2023

(558 kb)

w sprawie zmiany zasad wydawania pilotów do szlabanu umożliwiającego wjazd na zamknięty parking.

pdf

Uchwała Zarządu nr 36/2023

(269 kb)

w sprawie wysłania zaproszenia do złożenia oferty w przetargu ograniczanym

pdf

Uchwała Zarządu nr 40/2023

(243 kb)

w sprawie zmiany uchwały nr 201/2010

pdf

Uchwała Zarządu nr 42/2023

(252 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dyżurów domowych ......

pdf

Uchwała Zarządu nr 43/2023

(241 kb)

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowo-finansowych .....

pdf

Uchwała Zarządu nr 44/2023

(265 kb)

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji prowadzenia gospodarki materiałowej oraz obiegu dokumentów obrotu materiałowego .....

pdf

Uchwała Zarządu nr 49/2023

(232 kb)

w sprawie spisania różnic z rozliczenia zimnej i ciepłej wody....

pdf

Uchwała Zarządu nr 50/2023

(240 kb)

w sprawie spisania różnic z rozliczenia c.o. za rok 2022 .....

pdf

Uchwała Zarządu nr 51/2023

(245 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat zmiennych za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 52/2023

(286 kb)

w sprawie przeglądu pomieszczeń budynku oraz elementów i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku.

pdf

Uchwała Zarządu nr 54/2023

(242 kb)

w sprawie zatwierdzenia zużytych środków czystości za pierwsze półrocze 2023 r.

pdf

Uchwała Zarządu nr 68/2023

(217 kb)

w sprawie zmiany podatku od nieruchomości na 2024 rok.

pdf

Uchwała Zarządu nr 70/2023

(236 kb)

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.....

pdf

Uchwała Zarządu nr 71/2023

(234 kb)

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.....

pdf

Uchwała Zarządu nr 72/2023

(234 kb)

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.....

pdf

Uchwała Zarządu nr 74/2023

(230 kb)

w sprawie dodatkowego dnia wolnego.

pdf

Uchwała Zarządu nr 75/2023

(235 kb)

w sprawie zwrotu kosztów wymiany drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym

pdf

Uchwała Zarządu nr 76/2023

(231 kb)

w sprawie spisania w zyski Spółdzielni dodatnich sald na nieaktywnych lokalach mieszkalnych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 77/2023

(235 kb)

w sprawie spisania w koszty Spółdzielni ujemnych sald na nieaktywnych lokalach mieszkalnych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 78/2023

(245 kb)

w sprawie zaliczek z tytułu opłat za podgrzanie wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

pdf

Uchwała Zarządu nr 79/2023

(248 kb)

w sprawie stawek opłat za wodę i ścieki.

pdf

Uchwała Zarządu nr 80/2023

(224 kb)

w sprawie planu pracy Zarządu Spółdzielni na 2024 rok.