opłaty

Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży należy dokonywać do 25-go dnia każdego miesiąca w kasach Spółdzielni lub na konto Spółdzielni :
PKO BP S.A. o/Bolesławiec
SWIFT: BPKOPLPW (przy płatnościach z zagranicy)
nr PL 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166
                       lub
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu oddział w Bolesławcu
nr 87 8392 0004 2600 0215 2000 0010


w tytule należy podać „Imię i Nazwisko właściciela i adres lokalu”.


OPŁATY USTALANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 

Opłata z tytułu eksploatacji i odpisu na fundusz remontowy (obowiązuje od 01-01-2024)

Nr Adres
 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu   
eksploatacja fundusz
 remontowy 

 Członkowie  
 Spółdzielni 

bez
  członkowstwa
 
1 Spółdzielcza 3-6, 7-10, 11-14 3,63 3,72 1,60
2 Tadka Jasińskiego 1-9 3,31 3,40 1,24
3 Bielska 1-1a 3,48 3,58 1,79
4 Bielska 2-2a, 3-3a 3,20 3,53 1,26
5 Bielska 6-9, 10-13 3,45 3,54 1,47
6 Cicha 9-12, 13-17 3,26 3,35 1,55
7 Parkowa 2-10 3,44 3,54 1,60
8 Zygmunta Augusta 18-18a 3,43 3,53 1,50
9 Ogrodowa 8-11 3,30 3,39 1,05
10 Ogrodowa 12-14,Polna 6-8,Chrobrego 4-4abc 3,36 3,45 1,20
11 Łukasiewicza 8-13 3,30 3,39 1,38
12 Opitza 6 3,43 3,50 1,51
13 Karola Miarki 21c, 21d 3,53 3,63 2,24
14 Staroszkolna 2ab, 4ab 3,61 4,13 1,02
15 Staroszkolna 6ab 3,71 3,81 0,95
16 Staroszkolna 7ab, Wańkowicza 1-5, 7-9;11-17, 19-25, Gałczyńskiego 2abcd 3,64 3,74 1,72
17 Jana Pawła II 2ab 3,45 3,54 1,05
18 Jana Pawła II 4ab 3,52 3,62 1,14
19 Jana Pawła II 6-10, 11-15, 16-20 3,46 3,56 1,20
20 Jana Pawła II 21-26, 27-32 3,30 3,40 1,56
21 Jana Pawła II 26ab 3,48 3,80 0,87
22 Jana Pawła II 33-38 3,46 3,56 1,51
23 Jana Pawła II 38ab 3,41 3,50 1,18
24 Jana Pawła II 45-50, 51-56 3,20 3,30 1,68
25 Jana Pawła II 50ab 3,26 3,36 1,03
26 Gałczyńskiego 16-34 3,19 3,31 1,00
27 Gałczyńskiego 36ab 3,52 3,61 0,80
28 Gałczyńskiego 38ab 3,64 4,61 0,80
29 Gałczyńskiego 40ab 3,36 3,45 0,90
30 Gałczyńskiego 62-72 3,33 3,43 1,27
31 Kilińskiego 1abc, 2ab, 3abcd, 4abc, 9abc 10ab 3,68 3,77 1,65
32 Kilińskiego 5abc, 6ab, 7abc 3,25 3,35 1,65
33 Starzyńskiego 1-5,7-11,13-17 3,45 3,54 1,38
34 Starzyńskiego 4ab,6ab 3,37 3,46 1,73
35 Starzyńskiego 8-16, 18-22, 24-28 3,27 3,37 0,80
36 Starzyńskiego 30-34, 36-42 3,34 3,43 1,25
37 Starzyńskiego 29-33, 35-37, 39-43 3,20 3,30 1,38
38 Starzyńskiego 57-61, Kosiby 50-54 3,48 3,57 1,23
39 Starzyńskiego 2-2c 3,57 3,64 0,95
40 Kleeberga 3-7,9-11,13-15 3,25 3,35 1,38
41 Kosiby 20-24,26-28,30-34 3,43 3,53 1,38
42 Kosiby 38-42, 44-48 3,41 3,50 1,38
45 Staszica 47abcde 3,50 3,73 1,51
48 Małachowskiego 3, 9 3,24 4,05 1,00
49 Małachowskiego 8, 10 3,27 4,76 1,15
50 Małachowskiego 11 3,58 5,97 1,00
51 Małachowskiego 13, 15, 17 2,98 4,22 1,20
52 Małachowskiego 2, Konstytucji 3 Maja 5, 7 3,17 4,17 1,30
53 Konstytucji 3 Maja 11, 17, 23 3,31 4,48 1,38
54 Jezierskiego 30-36, 38-40 3,50 4,64 1,89
55 Garncarska 31-34 3,28 4,41 1,50

 

Opłata z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych   (obowiązuje od 01-01-2024)                                        

Adres   zł/osobę  
Bielska 1-1a 14,50
Bielska 2-2a; 3-3a 12,70
Gałczyńskiego 36AB 12,00
Gałczyńskiego 38AB 12,70
Gałczyńskiego 40AB 11,50
Jana Pawła II 2AB 9,00
Jana Pawła II 26AB 9,50
Jana Pawła II 38AB 12,20
Jana Pawła II 4AB 11,25
Jana Pawła II 50AB 11,85
Łukasiewicza 8-13 11,60
Staroszkolna 2AB-4AB 13,95
Staroszkolna 6AB 10,30
    Zygmunta Augusta 18-18A     13,20

Opłata z tytułu odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych- 10,00 zł/osobę (obowiązuje od 01-01-2022)

Ilość osób dla określenia wysokości świadczenia na fundusz remontowy i eksploatację określa się następująco:
  1. osoby zamieszkałe w budynkach wyposażonych w urządzenia dźwigowe, z wyłączeniem osób zamieszkałych w lokalach na parterach budynków oraz połowy liczby osób zamieszkałych w lokalach na pierwszych piętrach budynków,
  2.  w przypadku wykonania modernizacji dźwigu osobowego z wykonaniem dodatkowego dojścia do kabiny dźwigu przez pomieszczenie komory zsypu wraz z jego adaptacją, dla lokali usytuowanych na parterach budynków ustaloną opłatę za korzystanie z dźwigów przelicza się współczynnikiem 0,5, opłaty dla pozostałych lokali oblicza się w pełnej wysokości ustalonej stawki.                                                                              

Opłaty z tytułu użytkowania garaży (obowiązuje od 01-01-2024)

    Adres boksu garażowego     Stawka netto zł/m2
 Eksploatacja  Odpis na
 Fundusz remontowy 

 Podatek od nieruchomości 
(stawka ustal. przez R.M.)

Podatek gruntowy
 (stawka ustal. przez R.M.) 
Bielska 5a, 5b 1,60 0,86 0,8842 0,0492
Gałczyńskiego I 1,43 0,7777 0,8842 0,0492
Gałczyńskiego II 1,25 1,2814 0,8842 0,0492
Garncarska 1,10 4,00 0,8842  
Jezierskiego 1,59 1,26 0,8842 0,0492
Cicha 5a,5b 1,37 1,11 0,8842 0,0492
Starzyńskiego 1,00 1,38 0,8842  

 

OPŁATY USTALANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 Opłata wodomierzowa - 1,80 zł/1szt. (obowiązuje od 01-01-2022)

 Najem dodatkowego pomieszczenia (obowiązuje od 01-02-2023) 
- 4,27 zł/m2 członkowie
- 5,70 zł/m2 brak członkostwa

Fundusz termomodernizacji - 0,80 zł/ m2 (obowiązuje od 01-04-2009)

Konserwacja domofonu - 2,19 zł/szt. (obowiązuje od   01-02-2023)

Opłata za korzystanie z centralnego ogrzewania (obowiązuje od 01-02-2024)
(Opłata zaliczkowa rozliczana raz w roku)

ADM 1 Opłata za C.O.
Budynek zł/m2
Tadka Jasińskiego 1-9 5,74
Spółdzielcza 3-6 5,76
Spółdzielcza 7-10 6,06
Spółdzielcza 11-14 5,83
Cicha 9-12 5,87
Cicha 13-17 6,20
Bielska 1-1a 3,38
Bielska 2-2a 5,27
Bielska 3-3a 5,20
Bielska 6-9 5,81
Bielska 10-13 5,73
Parkowa 2-10 6,11
Ogrodowa 8-11 5,99
Ogrodowa 12-14 6,62
Polna 6-8 5,44
Chrobrego 4-4c

5,98

Łukasiewicza 8-13 6,88
    Zygmunta Augusta 18-18a         5,75
Opitza 6 5,00

 

ADM 3 Opłata za C.O.
Budynek zł/m2
Starzyńskiego 8-16 4,62
Starzyńskiego 18-22 5,03
Starzyńskiego 24-28 5,10
Starzyńskiego 1,3,5 7,23
Starzyńskiego 7,9,11 7,69
      Starzyńskiego 13,15,17      7,52
Starzyńskiego 57-61 5,62
Kosiby 20-24 5,44
Kosiby 26-28 6,37
Kosiby 30-34 5,34
Kosiby 38-42 5,80
Kosiby 44-48 6,38
Kosiby 50-54 5,49
Starzyńskiego 30-34 5,66
Starzyńskiego 36-42 6,56
Starzyńskiego 4a-b 8,35
Starzyńskiego 6a-b 8,35
Starzyńskiego 29-33 6,98
Starzyńskiego 35-37 7,08
Starzyńskiego 39-43 6,66
Kleeberga 3,5 6,72
Kleeberga 7,9,11 5,88
Kleeberga 13,15 6,19
Kilińskiego 1a-c 6,24
Kilińskiego 2a-b 5,96
Kilińskiego 3a-d 5,74
Kilińskiego 4a-c 4,60
Kilińskiego 5a-c 5,26
Kilińskiego 6a-b 6,17
Kilińskiego 7a-c 6,52
Kilińskiego 9a-c 5,91
Kilińskiego 10a-b 6,40
ADM 2 Opłata za C.O.
Budynek zł/m2
Gałczyńskiego 2a-d 5,74
Staroszkolna 7a-b 7,90
Wańkowicza 1-5 7,90
Wańkowicza 7-9 7,50
Wańkowicza 11-17 7,68
Wańkowicza 19-25 8,95
Staroszkolna 2a-b 5,12
Staroszkolna 4a-b 4,93
Staroszkolna 6a-b 5,29
J.Pawła II 2a-b 4,24
J.Pawła II 38a-b 5,54
J.Pawła II 45-50 5,08
J.Pawła II 50a-b 4,71
J.Pawła II 51-56 5,70
Gałczyńskiego 16-34 4,92
Gałczyńskiego 36a-b 4,05
   Gałczyńskiego 38a-b    5,14
Gałczyńskiego 40a-b 6,28
Gałczyńskiego 62-72 6,26
J.Pawła II 4a-b 5,72
J.Pawła II 6-10 5,81
J.Pawła II 11-15 4,51
J.Pawła II 16-20 4,47
J.Pawła II 21-26 5,25
J.Pawła II 26a-b 4,17
J.Pawła II 27-32 5,32
J.Pawła II 33-38 4,67

 

ADM 4 Opłata za C.O.
Budynek zł/m2
        Staszica 47a-e         6,92
Konst. 3 Maja 11 4,98
Konst. 3 Maja 17 5,19
Konst. 3 Maja 23 5,28
Konst. 3 Maja 7 5,13
Konst. 3 Maja 5 6,40
Małachowskiego 2 6,09
Małachowskiego 8 6,27
Małachowskiego 10 6,72
Małachowskiego 3 2,94
Małachowskiego 9 2,71
Małachowskiego 11 3,35
Małachowskiego 13 5,92
Małachowskiego 15 5,19
Małachowskiego 17 5,22
Jezierskiego 30-36 6,01
Jezierskiego 38-40 6,06
Garncarska 4,93

Opłata za podgrzanie wody (obowiązuje od 01-02-2024)
(Opłata zmienna rozliczana na podstawie odczytów wodomierzy 2 razy w roku)

ADM-4 Opłata stała Opłata cyrkulacyjna Opłata zmienna
Budynek zł/lokal zł/lokal zł/m3
Garncarska  26,36 25,64 19,98
Jezierskiego 30-36 21,18 47,74 31,70
Jezierskiego 38-40 21,18 48,31 34,39
Konst. 3 Maja 11 24,23 69,98 39,05
Konst. 3 Maja 17 24,23 40,56 35,70
Konst. 3 Maja 23 23,30 59,07 38,89
Konst. 3 Maja 5 20,60 52,30 43,14
Konst. 3 Maja 7 21,63 58,07 43,14
Małachowskiego 10 21,63 58,94 43,10
Małachowskiego 11 18,85 51,52 26,15
Małachowskiego 13 21,69 74,40 32,93
Małachowskiego 15 20,56 57,63 30,18
Małachowskiego 17 20,56 50,45 37,26
Małachowskiego 2 20,60 63,95 42,41
Małachowskiego 3 18,12 44,56 26,82
Małachowskiego 8 20,60 55,61 41,95
Małachowskiego 9 18,13 44,37 38,21
Staszica 47a-e 21,81 39,83 34,96

Zaliczki na poczet należności za gaz (obowiązuje od 01-01-2022)
(Opłata zaliczkowa rozliczana na podstawie licznika głównego raz do roku)

Adres   zł/osobę  
      Konstytucji 3 Maja 5       14,26
Konstytucji 3 Maja 7 11,12
Małachowskiego 2 11,52
Małachowskiego 8 13,26
Małachowskiego 10 13,52

 

POZOSTAŁE OPŁATY

Podatek od nieruchomości - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/261/2020

Wywóz odpadów komunalnych - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXIII/271/2020 (obowiązuje od 01-01-2021) 
    - 26,00 zł/osobę
    - 52,00 zł/osobę w przypadku niewypełniania obowiązku segregacji odpadów komunalnych 

 Zimna woda i kanalizacja - 13,02 zł/m(obowiązuje od 01-01-2024 r).
(Opłata zaliczkowa rozliczana na podstawie wskazań wodomierzy 2 razy w roku)