Telefony i adresy

Adres korespondencyjny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Bolesławianka"
ul. Gałczyńskiego 15
59-700 Bolesławiec

E-maili: sm_bol@unisoft.com.pl  

E-mail do Rady Nadzorczej: radanadzorcza@smbol.pl

Strona www: smbol.pl

Telefony

Dział Nr pokoju Nr telefonu
Sekretariat 18 75 644 61 60
Prezes 17 75 644 61 60
Z. Prezesa 19 75 644 61 60
Gł. Księgowy 13 75 644 61 66
Płace 10 75 644 61 74
Kredyty 15 75 644 61 71
Kadry 22 75 644 61 76
Transport i zaopatrzenie 8 75 644 61 75
Kierownik GZM 21 75 644 61 88
GZM 6 75 644 61 86
Czynsze i windykacje 9 75 644 61 61
Członkowsko - mieszkaniowy 7 75 644 61 73
Radca prawny  10 75 644 61 74
ADM-2 1 75 644 61 82
ADM-1 Tadka Jasińskiego 1a 75 644 61 81
ADM-3 Starzyńskiego 6c 75 644 61 83
ADM-4 Małachowskiego 2 75 644 61 84
KASA NR 1 główna 3 75 644 61 62
KASA NR 2 przy ADM-3 Starzyńskiego 6c 75 644 61 64
KASA NR 3 przy ADM-4 Małachowskiego 2 75 644 61 65
KASA NR 4 przy ADM-1 Tadka Jasińskiego 1a 75 644 61 63
     

ZGŁOSZENIE AWARII PO GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

W dni robocze w godzinach                  1500-2200
W dni wolne od pracy w godzinach        700-2100
Awarie hydrauliczne     665-996-922
Awarie elektryczne       693-393-138