UCHWAŁY

Uchwała  nr 1/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 2/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 3/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 4/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 5/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 8/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 9/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 21/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 22/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 23/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 24/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 25/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 26/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 27/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 29/2012 w sprawie wykluczenia .
Uchwała  nr 30/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 31/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 49/2012 w sprawie wykluczenia.
Uchwała  nr 50/2012 w sprawie wykluczenia.
(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 06/2012 z dnia 31.01.2012

(134 kb)

w sprawie zatwierdzenia zmiany w schemacie organizacyjnym na 2012 rok.

pdf

Uchwała nr 07/2012 z dnia 27.02.2012

(135 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała nr 10/2012 z dnia 27.02.2012

(105 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za wywóz ścieków w Nowej Wsi

pdf

Uchwała nr 11/2012 z dnia 27.02.2012

(110 kb)

w sprawie upoważnienia Zarządu Spódzielni do aktualizacji współczynników korygujących.

pdf

Uchwała nr 12/2012 z dnia 27.02.2012

(95 kb)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu

pdf

Uchwała nr 13/2012 z dnia 26.03.2012

(210 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do Regulaminu oddawania w najem lokali użytkowych....

pdf

Uchwała nr 14/2012 z dnia 26.03.2012

(210 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do regulaminu oddawania w dzierżawę terenów .......

pdf

Uchwała nr 15/2012 z dnia 26.03.2012

(108 kb)

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania ceny wywoławczej ......

pdf

Uchwała nr 16/2012 z dnia 26.03.2012

(111 kb)

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do aktualizowania ceny wywoławczej ......

pdf

Uchwała nr 17/2012 z dnia 26.03.2012

(140 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2012

pdf

Uchwała nr 18/2012 z dnia 26.03.2012

(105 kb)

w sprawie zmiany lokalu użytkowego.

pdf

Uchwała nr 19/2012 z dnia 26.03.2012

(139 kb)

w sprawie przyjęcia Opini i Raportu z badania sprawozdania finansowego.

pdf

Uchwała nr 20/2012 z dnia 26.03.2012

(271 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udostępniania informacji o zadłużeniach członków ....

pdf

Uchwała nr 28/2012 z dnia 21.05.2012

(406 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1/2012 do "Regulaminu....... ."

pdf

Uchwała nr 32/2012 z dnia 25.06.2012

(248 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Zasad finansowania i realizacji remontu parkingu przy ul.Opitza 6"

pdf

Uchwała nr 33/2012 z dnia 25.06.2012

(323 kb)

w sprawie zatwierdzenia " Zasad finansowania i realizacji wykonania termomodernizacji......."

pdf

Uchwała nr 34/2012 z dnia 25.06.2012

(380 kb)

w sprawie rozliczania wolnych środków obrotowych z funduszu zasobowego.

pdf

Uchwała nr 35/2012 z dnia 25.06.2012

(114 kb)

w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania ..... .

pdf

Uchwała nr 36/2012 z dnia 17.09.2012

(345 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 37/2012 z dnia 17.09.2012

(345 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych, dla osób nie bedących członkami Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 38/2012 z dnia 17.09.2012

(372 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu remontowego dla lokali mieszkalnych

pdf

Uchwała nr 39/2012 z dnia 17.09.2012

(160 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych.

pdf

Uchwała nr 40/2012 z dnia 17.09.2012

(159 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania garaży

pdf

Uchwała nr 41/2012 z dnia 17.09.2012

(164 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania garaży dla osób nie będącyh członkami Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 42/2012 z dnia 17.09.2012

(121 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 2-2c

pdf

Uchwała nr 43/2012 z dnia 17.09.2012

(109 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej lokali użytkowych w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja nr 23

pdf

Uchwała nr 44/2012 z dnia 29.10.2012

(106 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na rok 2013

pdf

Uchwała nr 45/2012 z dnia 29.10.2012

(280 kb)

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego.

pdf

Uchwała nr 46/2012 z dnia 29.10.2012

(360 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała nr 47/2012 z dnia 29.10.2012

(173 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4/2012 do Regulaminu porządku domowego.

pdf

Uchwała nr 48/2012 z dnia 29.10.2012

(116 kb)

w sprawie odstępstwa od "Regulaminu udzielania zamówień na roboty dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni"

pdf

Uchwała nr 51/2012 z dnia 26.11.2012

(107 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta ...."

pdf

Uchwała nr 52/2012 z dnia 10.12.2012

(255 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu