UCHWAŁY

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2021

(312 kb)

w sprawie oddawania w dzierżawę terenów w celu ustawienia pojemników na odpady.

pdf

Uchwała nr 2/2021

(1 265 kb)

w sprawie zmiany procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich.

pdf

Uchwała nr 3/2021

(253 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali

pdf

Uchwała nr 4/2021

(61 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych

pdf

Uchwała nr 5/2021

(392 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej netto stawki odpisu na fundusz remontowy netto dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała nr 6/2021

(409 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych

pdf

Uchwała 7/2021

(329 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Starzyńskiego nr 2-2c.

pdf

Uchwała nr 8/2021

(27 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2021 rok.

pdf

Uchwała nr 09/2021

(325 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych ...

pdf

Uchwała nr 10/2021

(312 kb)

w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 10/2020 z 06.08.2020 r.

pdf

Uchwała nr 11/2021

(395 kb)

w sprawie przyjęcia opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta ......

pdf

Uchwała nr 12/2021

(326 kb)

w sprawie nabycia prawa własności gruntów.

pdf

Uchwała nr 13/2021

(439 kb)

w sprawie finansowania i spłaty kosztów nabycia prawa własności gruntów....

pdf

Uchwała nr 14/2021

(210 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu funduszu na remonty zasobów Spółdzielni ......"

pdf

Uchwała nr 15/2021

(49 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej.

pdf

Uchwała nr 16/2021

(285 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2022 rok

pdf

Uchwała 17/2021

(62 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych ...

pdf

Uchwała 18/2021

(397 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej netto oraz stawki odpisu na fundusz remontowy netto dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała 19/2021

(532 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy z tytułu użytkowania dźwigów osobowych

pdf

Uchwała 20/2021

(40 kb)

w sprawie zatwierdzenia opłaty wodomierzowej.

pdf

Uchwała 21/2021

(277 kb)

w sprawie ustalania opłaty za montaż wodomierzy ......

pdf

Uchwała 22/2021

(284 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta .....

pdf

Uchwała 23/2021

(283 kb)

w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

pdf

Uchwała 24/2021

(1 330 kb)

w sprawie zatwierdzenia Zasad wymiany stolarki okiennej i jej finansowanie ...