Przetargi


LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

  1. Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Łukasiewicza 11/42 Powierzchnia użytkowa:   39,00 m2
  2. Lokal użytkowy położony w przyziemiu przy ul. Małachowskiego 3/26 Powierzchnia użytkowa:   56,50 m2


TERENY POD DZIERŻAWĘ

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „BOLESŁAWIANKA”

W  BOLESŁAWCU INFORMUJE, ŻE POSIADA WOLNE  TERENY  POD  DZIERŻAWĘ 


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że w przetargu ograniczonym ofertowym na wykonanie audytów i świadectw energetycznych, projektów przyłączy c.o., węzłów cieplnych wraz modernizacją instalacji c.o., c.w.u. dla programu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zgłaszanego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Osi Priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.” została wybrana do realizacji oferta złożona przez: 

PHU „HMC” Leszek Rostocki, 65-980 Zielona Góra, ul. Unii Europejskiej 60.

za wynagrodzeniem ofertowym w kwocie: 59 040,00 zł brutto.