Regulaminy

 

Pliki do pobrania:

pdf

Regulamin porządku domowego

(316 kb)

pdf

Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

(5 411 kb)

pdf

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej.

(152 kb)

pdf

Zasady użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy.

(1 415 kb)

pdf

Aneks nr 1 do zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach i na półpiętrach lub wykonania zabudowy.

(693 kb)

pdf

Zasady użytkowania pomieszczeń przynależnych.

(805 kb)

pdf

Zasady wymiany stolarki okiennej i jej finansowanie w zasobach mieszkaniowych

(113 kb)

pdf

Procedura przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich

(75 kb)

pdf

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali

(253 kb)

pdf

Regulamin gospodarki finansowej

(182 kb)

pdf

Regulamin funduszu na remonty zasobów

(208 kb)

pdf

Regulamin udostępniania informacji o zadłużeniach członków Spółdzielni z tytułu opłat za lokale

(709 kb)

pdf

Regulamin udzielania zamówień na roboty i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

(289 kb)

pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień na roboty i usługi

(152 kb)

pdf

Regulamin oddawania w najem lokali użytkowych

(293 kb)

pdf

Regulamin oddawania w dzierżawę terenów

(276 kb)

pdf

Regulamin zbywania nieruchomości

(258 kb)

pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu

(1 907 kb)

pdf

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

(2 205 kb)

pdf

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

(95 kb)