UCHWAŁY

Uchwała nr 5/2019 w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr 14/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
Uchwała nr 15/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu

Uchwała nr 16/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu

Treść uchwał zawiera dane osobowe, uchwały dostępne tylko dla członków Spóldzielni.

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2019

(293 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych

pdf

Uchwała nr 2/2019

(294 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych

pdf

Uchwała nr 3/2019

(298 kb)

w sprawie bezprzetargowego zlecenia wykonania robót

pdf

Uchwała nr 4/2019

(324 kb)

w sprawie utworzenia funduszu remontowego c.c.w dla nieruchomości przy ul. Garncarskiej 31-34.

pdf

Uchwała nr 6/2019

(1 049 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na FR dla członków Spółdzielni

pdf

Uchwała nr 7/2019

(429 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych

pdf

Uchwała nr 8/2019

(430 kb)

w sprawie zatwierdzenia opłaty eksploatacyjnej oraz stawki odpisu FR dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała nr 9/2019

(350 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok

pdf

Uchwała nr 10/2019

(295 kb)

w sprawie ustalenia podziałów mandatów na członków Rady Nadzorczej.

pdf

Uchwała nr 11/2019

(398 kb)

w sprawie przyjęcia opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta ......

pdf

Uchwała nr 12/2019

(325 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

pdf

Uchwała nr 13/2019

(588 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu funduszu na remonty zasobów w Spółdzielni.... ".

pdf

Uchwała nr 17/2019

(4 421 kb)

w sprawie zatwierdzenia programu wymiany grzejnikowych zaworów termostatycznych.

pdf

Uchwała nr 18/2019

(333 kb)

w sprawie stawki odpisu na fundusz termomodernizacyjny w budynkach przy ul. Wańkowicza nr 7-9 i ul.Gałczyńskiego nr 2a-d

pdf

Uchwała nr 19/2019

(731 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....."

pdf

Uchwała nr 20/2019

(694 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do zasad użytkowania dodatkowych pomieszczeń w piwnicach.

pdf

Uchwała nr 21/2019

(702 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej.

pdf

Uchwała nr 22/2019

(287 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta ......

pdf

Uchwała nr 23/2019

(291 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2020 rok.