UCHWAŁY

 Uchwała nr 01/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 04/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 05/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 06/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 14/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 15/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 16/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 17/2015 w sprawie wykluczenia.
 Uchwała nr 20/2015 w sprawie wykreślenia.
 Uchwała nr 25/2015 w sprawie wykreślenia.
 Uchwała nr 31/2015 w sprawie wykluczenia.

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 2/2015

(248 kb)

w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty manipulacyjnej

pdf

Uchwała nr 3/2015

(222 kb)

w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty korespondencyjnej.

pdf

Uchwała nr 7/2015

(0 kb)

w zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy ... Łukasiewicza 8-16

pdf

Uchwała nr 8/2015

(286 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2015 rok.

pdf

Uchwała nr 9/2015

(299 kb)

w zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy ... Staszica 47a-e

pdf

Uchwała nr 10/2015

(298 kb)

w zatwierdzenia stawki eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy ... Jezierskiego 30-36; 38-42

pdf

Uchwała nr 11/2015

(300 kb)

w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2014

pdf

Uchwała nr 12/2015

(263 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni lokalu mieszkalnego do celów zawodowych.....

pdf

Uchwała nr 13/2015

(248 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

Uchwała nr 18/2015

(261 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

Uchwała nr 19/2015

(242 kb)

w sprawie bezpłatnego użyczenia gruntu w zasobach Spółdzielni dla potrzeb PCK

pdf

Uchwała nr 21/2015

(643 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu

pdf

Uchwała nr 22/2015

(783 kb)

W sprawie odstępstwa do "Regulaminu udzielania zamówień na roboty ......"

pdf

Uchwała nr 23/2015

(194 kb)

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 53/2002

pdf

Uchwała nr 26/2015

(224 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2016 rok

pdf

Uchwała nr 27/2015

(213 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta .....

pdf

Uchwała nr 28/2015

(461 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu udzielania zamówień na roboty ........"

pdf

Uchwała nr 29/2015

(332 kb)

w sprawie zatwierdzenia procedur przyjęcia do realizacji inicjatywy lokatorskiej.

pdf

Uchwała nr 30/2015

(270 kb)

w sprawie znaków drogowych koło budynku przy ul. Jana Pawła II 26ab