UCHWAŁY

Uchwała nr 1/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 3/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 10/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 11/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 12/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 13/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 14/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 15/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 16/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 21/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 22/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 27/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 28/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 29/2013 w sprawie wykluczenia .
Uchwała nr 33/2013 w sprawie wykluczenia .

(Ze względu na ochrone danych osobowych treści Uchwał dostępne tylko dla Członków Spółdzielni).

 

Pliki do pobrania:

pdf

UCHWAŁA NR 2/2013

(266 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu do "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła ......"

pdf

UCHWAŁA NR 4/2013

(213 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków......"

pdf

UCHWAŁA NR 5/2013

(211 kb)

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odbioru ścieków......zlokalizowanych w Nowej Wsi"

pdf

UCHWAŁA NR 6/2013

(107 kb)

w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej

pdf

UCHWAŁA NR 7/2013

(133 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok

pdf

UCHWAŁA NR 8/2013

(139 kb)

w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2013.

pdf

UCHWAŁA NR 9/2013

(145 kb)

w sprawie odstąpienia od uzyskania zgody lokatorów na wykonanie docieplenia stropodachów.

pdf

UCHWAŁA NR 17/2013

(111 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla l. użytkowych w budynku przy ul.Starzyńskiego 2-2c.

pdf

UCHWAŁA NR 18/2013

(108 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla l. użytkowych w budynku przy ul.Konstytucji 3 Maja 23/27

pdf

UCHWAŁA NR 19/2013

(125 kb)

w sprawie zatwierdzenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

pdf

UCHWAŁA NR 20/2013

(124 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

UCHWAŁA NR 23/2013

(517 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

pdf

UCHWAŁA NR 24/2013

(290 kb)

w sprawie zatwierdzenia procedur zbierania podpisów lokatorów.

pdf

UCHWAŁA NR 25/2013

(120 kb)

w sprawie przekazania lokalu w trybie bezprzetargowym.

pdf

UCHWAŁA NR 26/2013

(133 kb)

w sprawie odstępstwa od "Regulaminu udzielania zamówień na roboty i sługi budowlane...."

pdf

UCHWAŁA NR 30/2013

(105 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta ......

pdf

UCHWAŁA NR 31/2013

(156 kb)

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej .....

pdf

UCHWAŁA NR 32/2013

(143 kb)

w sprawie odstąpienia od "Regulaminu ....." .

pdf

UCHWAŁA NR 34/2013

(275 kb)

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego.

pdf

UCHWAŁA NR 35/2013

(142 kb)

w sprawie zasad naliczania dopłat .....

pdf

UCHWAŁA NR 36/2013

(98 kb)

w sprawie: odstąpienia od opłat za malowanie klatki schodowej.

pdf

UCHWAŁA NR 37/2013

(102 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do planu na 2014 rok.

pdf

UCHWAŁA NR 38/2013

(100 kb)

w sprawie obciążania kosztami działalności windykacyjnej..... .