LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „BOLESŁAWIANKA” W  BOLESŁAWCU  PRZY  UL.  K.I. GAŁCZYŃSKIEGO  15  INFORMUJE,

ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY

  1. Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Łukasiewicza 11/42; Powierzchnia użytkowa: 39,00 m2
  2. Lokal użytkowy położony w przyziemiu przy ul. Małachowskiego 3/26 ; Powierzchnia użytkowa: 56,50 m2

     

     

Branża i funkcja lokalu dowolna ( z wyłączeniem branży uciążliwej dla lokatorów).

 Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny GZM przy  ul. Gałczyńskiego 15  pokój nr 4 od godz.730  do 1400 tel. 75 644-61-89.