UCHWAŁY

 

Pliki do pobrania:

pdf

Uchwała nr 1/2023

(88 kb)

w sprawie zmiany "Procedury przyjęcia do realizacji inicjatyw lokatorskich"

pdf

Uchwała nr 2/2023

(316 kb)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządku domowego

pdf

Uchwała nr 3/2023

(113 kb)

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu refundacji wymiany stolarki okiennej...."

pdf

Uchwała nr 4/2023

(340 kb)

w sprawie zatwierdzenia zmian "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....."

pdf

Uchwała 5/2023

(293 kb)

w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie okresowej kontroli gazowej w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym.

pdf

Uchwała Zarządu nr 6/2023

(288 kb)

w sprawie opłaty za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

pdf

Uchwała nr 7/2023

(385 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała 8/2023

(349 kb)

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2023 rok

pdf

Uchwała 9/2023

(289 kb)

w sprawie ustalenia podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej

pdf

Uchwała 10/2022

(284 kb)

w sprawie ustalenia opłaty za montaż wodomierzy w trzecim i kolejnym terminie uzupełniającym

pdf

Uchwała 11/2023

(407 kb)

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta.....

pdf

Uchwała 12/2023

(319 kb)

w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług

pdf

Uchwała nr 13/2023

(276 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2024 rok.

pdf

Uchwała nr 14/2023

(288 kb)

w sprawie ustalenia danych wyjściowych do sporządzenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2024

pdf

Uchwała 15/2023

(117 kb)

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2024 rok

pdf

Uchwała 16/2023

(66 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy dla użytkowników lokali mieszkalnych.

pdf

Uchwała 07/2023

(33 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawki opłat eksploatacyjnych netto oraz stawek odpisu na fundusz remontowy netto dla użytkowników garaży.

pdf

Uchwała 18/2023

(38 kb)

w sprawie zatwierdzenia stawek opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania dźwigów osobowych i odpisu na fundusz remontowy

pdf

Uchwała 19/2023

(26 kb)

w sprawie ustalenia terminu lustracji kompleksowej

pdf

Uchwała 20/2023

(24 kb)

w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Małachowskiego 8/21 w Bolesławcu

pdf

Uchwała 21/2023

(278 kb)

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.

pdf

Uchwała 22/2023

(5 417 kb)

w sprawie zatwierdzenia zmian "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła....."